FAQ

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące testu Checkup Cx.

Podstawowe informacje o teście Checkup Cx

Co to jest test Checkup Cx?

Checkup Cx to wyjątkowo obszerna analiza materiału przekazanego do badań. Dzięki temu pozwala uzyskać obraz wszystkich kluczowych układów i funkcji ciała, jednocześnie wykrywając możliwe zaburzenia i wskazując kierunek dalszych działań.

Dla kogo jest przeznaczony test Checkup Cx?

Test Checkup Cx jest przeznaczony dla kobiet i mężczyzn powyżej 18. roku życia. Test nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Jakie wersje testu są dostępne?

Aktualnie na polskim rynku dostępne są 3 wersje testu Checkup Cx: CheckupLITE, CheckupBASIC oraz CheckupPLUS.

Jaka jest cena testu Checkup Cx?

Przygotowanie do wykonania testu

Cena testu zależy od laboratorium. Placówki, w których możesz wykonać test Checkup Cx znajdziesz na naszej stronie www.ims-polska.com/checkupcx/laboratoria

Gdzie można wykonać test?

Placówki, w których możesz wykonać test Checkup Cx znajdziesz na naszej stronie www.ims-polska.com/checkupcx/laboratoria

Przygotowanie do wykonania testu

Jakie informacje muszę przygotować przed złożeniem zamówienia testu Checkup Cx?

Żeby wykonać test Checkup Cx musisz przekazać do laboratorium wypełnione zamówienie. Możesz je pobrać ze strony www.ims-polska.com/dopobrania lub otrzymać w laboratorium, w którym zamierzasz przeprowadzić test.

Do zamówienia należy wpisać imię, nazwisko i PESEL pacjenta, a także dane kontaktowe w postaci telefonu oraz adresu e-mail, na który zostanie wysłany raport z testu. Oprócz tego do zamówienia należy wpisać zmierzone wcześniej ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, a także płeć, wiek, rasę, wzrost i wagę.

Jak i kiedy zbadać swoje ciśnienie?

Ciśnienie należy zbadać za pomocą standardowego ciśnieniomierza. Badanie ciśnienia najlepiej przeprowadzić w dniu poprzedzającym dzień oddania próbki krwi w laboratorium.

Przebieg wykonania testu Checkup Cx

Jak i kiedy wypełnić zamówienie testu?

Żeby wykonać test Checkup Cx musisz przekazać do laboratorium wypełnione zamówienie. Możesz je pobrać ze strony www.ims-polska.com/dopobrania lub otrzymać w laboratorium, w którym zamierzasz przeprowadzić test.

Do zamówienia należy wpisać imię, nazwisko i PESEL pacjenta, a także dane kontaktowe w postaci telefonu oraz adresu e-mail, na który zostanie wysłany raport z testu. Oprócz tego do zamówienia należy wpisać zmierzone wcześniej ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, a także płeć, wiek, rasę, wzrost i wagę.

Jak i kiedy oddać przekazać materiały do badania?

Próbki moczu i kału (jeśli wersja testu tego wymaga) należy przekazać do laboratorium w pojemnikach sterylnych. Krew jest pobierana przez personel laboratorium

Raport z testu Checkup Cx

Kiedy i w jaki sposób otrzymam raport z testu?

Raport zostanie przesłany na adres mailowy wskazany na zamówieniu testu, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania materiałów do badania.

W jakiej formie otrzymam raport?

Raport jest przesyłany drogą mailową w formacie .pdf.