FAQ

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące paneli Checkup Cx.

Podstawowe informacje o panelu Checkup Cx

Co to jest panel Checkup Cx?

Checkup Cx to wyjątkowo obszerna analiza materiału przekazanego do badań. Dzięki temu pozwala uzyskać obraz wszystkich kluczowych układów i funkcji ciała, jednocześnie wykrywając możliwe zaburzenia i wskazując kierunek dalszych działań.

Dla kogo jest przeznaczony panel Checkup Cx?

Panel Checkup Cx jest przeznaczony dla kobiet i mężczyzn powyżej 18. roku życia. Panel nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Jakie wersje panelu są dostępne?

Aktualnie na polskim rynku dostępne są 3 wersje panelu Checkup Cx: CheckupLITE Cx, CheckupBASIC Cx oraz CheckupPLUS Cx.

Jaka jest cena panelu Checkup Cx?

Przygotowanie do wykonania panelu

Cena zależy od wersji panelu, płci badanej osoby oraz laboratorium. Placówki, w których możesz wykonać panel Checkup Cx znajdziesz na naszej stronie www.ims-polska.com/checkupcx/laboratoria

Gdzie można wykonać panel?

Placówki, w których możesz wykonać panel Checkup Cx znajdziesz na naszej stronie www.ims-polska.com/checkupcx/laboratoria

Przygotowanie do wykonania panelu

Jakie informacje muszę przygotować przed złożeniem zlecenia panelu Checkup Cx?

Żeby wykonać panel Checkup Cx musisz przekazać do laboratorium wypełnione zamówienie. Możesz je pobrać ze strony www.ims-polska.com/dopobrania lub otrzymać w laboratorium, w którym zamierzasz przeprowadzić panel.

Do zlecenia należy wpisać imię, nazwisko i PESEL pacjenta, a także dane kontaktowe w postaci telefonu oraz adresu e-mail, na który zostanie wysłany raport z badań. Oprócz tego do zlecenia należy wpisać zmierzone wcześniej ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, a także płeć, wiek, rasę, wzrost i wagę.

Jak i kiedy zbadać swoje ciśnienie?

Ciśnienie należy zbadać za pomocą standardowego ciśnieniomierza. Badanie ciśnienia najlepiej przeprowadzić w dniu poprzedzającym dzień oddania próbki krwi w laboratorium.

Przebieg wykonania panelu Checkup Cx

Jak i kiedy wypełnić zlecenie panelu?

Żeby wykonać panel Checkup Cx musisz przekazać do laboratorium wypełnione zlecenie. Możesz je pobrać ze strony https://ims-polska.com/do-pobrania/ lub otrzymać w laboratorium, w którym zamierzasz przeprowadzić panel.

Do zlecenia należy wpisać imię, nazwisko i PESEL pacjenta, a także dane kontaktowe w postaci telefonu oraz adresu e-mail, na który zostanie wysłany raport z badań. Oprócz tego do zamówienia należy wpisać zmierzone wcześniej ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, a także płeć, wiek, rasę, wzrost i wagę.

Jak i kiedy oddać przekazać materiały do badania?

Próbki moczu i kału (jeśli wersja testu tego wymaga) należy przekazać do laboratorium w pojemnikach sterylnych. Krew jest pobierana przez personel laboratorium

Raport z panelu Checkup Cx

Kiedy i w jaki sposób otrzymam raport z przeprowadzonych badań?

Raport zostanie przesłany na adres mailowy wskazany na zamówieniu testu, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania materiałów do badania.

W jakiej formie otrzymam raport?

Raport jest przesyłany drogą mailową w formacie .pdf.