FAQ

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
dotyczące paneli CxPREVENTIVE.

Podstawowe informacje o panelach CxPREVENTIVE

Co to jest panel CxPREVENTIVE?

CxPREVENTIVE to wyjątkowo obszerna analiza materiału przekazanego do badań. Dzięki temu pozwala uzyskać obraz wszystkich kluczowych układów i funkcji ciała, jednocześnie wykrywając możliwe zaburzenia i wskazując kierunek dalszych działań.

Dla kogo są przeznaczone panele CxPREVENTIVE?

Panele CxPREVENTIVE są przeznaczony dla kobiet i mężczyzn powyżej 18. roku życia. Panele nie są przeznaczone dla kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Jakie wersje paneli są dostępne?

Aktualnie na polskim rynku dostępne są 3 wersje paneli CxPREVENTIVE: CxPREVENTIVE One, CxPREVENTIVE Advanced oraz CxPREVENTIVE Plus.

Jaka są ceny paneli CxPREVENTIVE?

Przygotowanie do wykonania panelu

Cena zależy od wersji panelu, płci badanej osoby oraz laboratorium. Placówki, w których możesz wykonać panele CxPREVENTIVE znajdziesz na naszej stronie www.ims-polska.com/cxpreventive/laboratoria

Gdzie można wykonać panel?

Placówki, w których możesz wykonać panel CxPREVENTIVE znajdziesz na naszej stronie www.ims-polska.com/cxpreventive/laboratoria

Przygotowanie do wykonania panelu

Jakie informacje muszę przygotować przed złożeniem zlecenia panelu CxPREVENTIVE?

Żeby wykonać panel CxPREVENTIVE musisz przekazać do laboratorium wypełnione zamówienie. Możesz je pobrać ze strony www.ims-polska.com/dopobrania lub otrzymać w laboratorium, w którym zamierzasz przeprowadzić panel.

Do zlecenia należy wpisać imię, nazwisko i PESEL pacjenta, a także dane kontaktowe w postaci telefonu oraz adresu e-mail, na który zostanie wysłany raport z badań. Oprócz tego do zlecenia należy wpisać zmierzone wcześniej ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, a także płeć, wiek, rasę, wzrost, wagę, obwód talii i bioder oraz informacje na temat palenia papierosów.

Jak i kiedy zbadać swoje ciśnienie?

Ciśnienie należy zbadać za pomocą standardowego ciśnieniomierza. Badanie ciśnienia najlepiej przeprowadzić w dniu poprzedzającym dzień oddania próbki krwi w laboratorium.

Przebieg wykonania panelu CxPREVENTIVE

Jak i kiedy wypełnić zlecenie panelu?

Żeby wykonać panel CxPREVENTIVE musisz przekazać do laboratorium wypełnione zlecenie. Możesz je pobrać ze strony https://ims-polska.com/do-pobrania/ lub otrzymać w laboratorium, w którym zamierzasz przeprowadzić panel.

Do zlecenia należy wpisać imię, nazwisko i PESEL pacjenta, a także dane kontaktowe w postaci telefonu oraz adresu e-mail, na który zostanie wysłany raport z badań. Oprócz tego do zamówienia należy wpisać zmierzone wcześniej ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, a także płeć, wiek, rasę, wzrost, wagę, obwód talii i bioder oraz informacje o paleniu papierosów.

Jak i kiedy oddać przekazać materiały do badania?

Próbki moczu i kału (jeśli wersja testu tego wymaga) należy przekazać do laboratorium w pojemnikach sterylnych. Krew jest pobierana przez personel laboratorium

Raport z panelu CxPREVENTIVE

Kiedy i w jaki sposób otrzymam raport z przeprowadzonych badań?

Raport zostanie przesłany na adres mailowy wskazany na zamówieniu testu, w terminie ustalony przez laboratorium przeprowadzającym badanie.

W jakiej formie otrzymam raport?

Raport jest przesyłany drogą mailową w formacie .pdf.