IIAA - Iterative Internet Autonomous Agent

Technologie, które uskuteczniły diagnostykę chorób nowotworowych

Iterative Internet Autonomous Agent

Iterative Internet Autonomous Agent (IIAA), czyli Iteratywny niezależny agent internetowy, to opracowane przez zespół specjalistów z Bioprognos narzędzie zwiększające skuteczność prac nad ulepszaniem i opracowywaniem kolejnych testów z serii Onco Dx – wspierających precyzyjną diagnostykę nowotworów na wczesnym etapie rozwoju choroby.

Zadaniem oprogramowania pod nazwą IIAA jest przeszukiwanie ogromnych i rosnących z każdym dniem baz danych artykułów i prac naukowychSztuczna inteligencja skutecznie odnajduje w ten sposób informacje o nowatorskich markerach nowotworowych, pojawiające się w opracowaniach badań, literaturze i publikacjach medycznych. Dzięki temu prace nad ulepszaniem aktualnie dostępnych testów oraz opracowanie testów diagnozujących kolejne rodzaje nowotworów stają się znacznie efektywniejsze.

Sposób działania

  1. 24 h/dobęObecnie Iteratywny niezależny agent internetowy działa na niezależnej platformie chmurowej i przez 24 godziny na dobę kompiluje z literatury dostępnej w internecie ogromną listę białek, o których uważa się że, ulegają różnej ekspresji w przypadku nowotworów złośliwych u ludzi.
  2. Rosnące bazy danychNa obecnym etapie narzędzie korzysta z internetowej bazy danych PubMed, centrum National Center for Biotechnology Information (NCBI), ale w niedługim czasie planowane jest włączenie wyszukiwań w EMBASE oraz w tzw. szarej literaturze.
  3. Wielokrotne wyszukiwanieDla każdego z białek przeprowadzane jest wielokrotne wyszukiwanie na drugim poziomie, wykorzystujące znaną nazwę białka wraz z nazwą nowotworu (np. terminy „trzustka” lub „rak trzustki” używane do wyszukiwania informacji o raku trzustki). Oznacza to możliwość ustawiania markerów – do celów przyszłej weryfikacji – w kolejności według częstości występowania w literaturze, zarówno łącznie, jak i w funkcji czasu.
  4. Poszukiwanie białek o różnych funkcjachLista potencjalnych biomarkerów obejmuje białka biorące udział w „onkogenezie”, „angiogenezie”, „rozwoju”, „różnicowaniu”, „proliferacji”, „apoptozie”, „hematopoezie”, „odpowiedzi immunologicznej i hormonalnej”, „sygnalizacji komórkowej”, „funkcjach nukleotydów”, „hydrolizie”, „zasiedlaniu komórkowym”, „cyklu życia i strukturze komórki”, „odpowiedzi ostrej fazy” i „kontroli hormonalnej”.
  5. Wiele potencjalnych możliwościWiele z nich zostało odkrytych podczas badań nad tkankami lub składnikami jądrowymi. Istnieje jednak hipoteza, że większość z nich powinna być w pewnym stopniu obecna w osoczu krwi.
    Co ważne, dotychczas jedynie nieliczna grupa spośród wszystkich potencjalnych biomarkerów została zatwierdzona jako „przeciwciała związane z nowotworami” przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA).

Efekty

Dziś

Dotychczas zaindeksowano już ponad 1000 różnych białek, spośród których tylko nieliczne zostały jak dotąd wykryte w osoczu.

Stanowią one grupę potencjalnych biomarkerów wykrywanych we krwi, które mogą okazać się przydatne podczas diagnozowania nowotworów złośliwych na wczesnym etapie rozwoju oraz monitorowania postępu choroby, pod warunkiem przeprowadzania odpowiednio czułych oznaczeń.

Jutro

Dzięki uzyskanym rezultatom weryfikacja potencjalnych biomarkerów zakrojona na szeroką skalę (Very Large Scale Validation, VLSV) wypełni istniejącą obecnie lukę pomiędzy podstawowymi badaniami wykorzystywanymi w diagnostyce, a klinicznym zastosowaniem zaawansowanych technik diagnostycznych.

Umożliwi to również opracowywanie testów diagnozujących kolejne rodzaje nowotworów jeszcze szybciej, niż miało to miejsce w przypadku testów OncoLUNG Dx – Płuca, OncoOVARIAN Dx – Jajniki, czy OncoCUP Dx – Ognisko Pierwotne.

Poznaj dostępne testy z serii Onco DX

Testy ułatwiające skuteczną diagnozę i leczenie pacjentów onkologicznych:

OncoLUNG Dx – Płuca

(diagnostyka nowotworu złośliwego
płuca)

Czytaj więcej

OncoOVARIAN Dx – Jajniki

(diagnostyka nowotworu złośliwego
jajnika)

Czytaj więcej

OncoCUP Dx- Ognisko pierwotne

(diagnostyka nowotworu o nieznanym
umiejscowieniu pierwotnym – CUP)

Czytaj więcej

Poznaj technologie wykorzystywane
w precyzyjnej diagnostyce nowotworów

Co decyduje o wysokiej skuteczności testów Onco Dx:

Biomarkery nowotworowe

Kryteria Barcelońskie

Model szybkiego rozwoju algorytmów – RALD