Intelligent Medical Solutions

Skuteczne wsparcie w diagnostyce nowotworów

Dajemy dostęp do najnowocześniejszych
narzędzi medycznych ułatwiających diagnostykę
nowotworów.

Pragniemy wspierać lekarzy w walce
o dłuższe życie pacjentów i ich szybki powrót
do zdrowia, poprzez zwiększanie dostępu
do innowacyjnych i skutecznych
testów diagnostycznych.

Czytaj więcej

Mniej o nas

Więcej o naszych celach

Nie chcemy pisać za dużo o sobie. Dla nas najważniejsze jest zdrowie: Twoje, Twoich bliskich, a w zasadzie nas wszystkich. Dlatego nasze szeroko pojęte działania skupione są na wyszukiwaniu i udostępnianiu polskim pacjentom rozwiązań medycznych, które znacząco wpłyną na jakość leczenia i opieki zdrowotnej w naszym kraju.

IMS oferuje Ci dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań medycznych w zakresie diagnozy chorób nowotworowych. Wiemy, że sami niczego nie zmienimy, ale dając narzędzia milionom potrzebujących ich ludzi, osiągniemy nasz cel nadrzędny, którym jest większa liczba pacjentów wracających do zdrowia, dzięki wczesnej i skutecznej diagnozie. Wierzymy, że możemy znacząco wpłynąć na wyleczalność chorób nowotworowych w Polsce poprzez 4 obszary, które wyznaczają dla nas kierunek wszystkich działań.

Edukacja
Już dziś edukujemy rynek w zakresie innowacyjnych testów medycznych dostępnych na świecie, które w znaczący sposób wpłyną na komfort życia, diagnozy i leczenia pacjentów
Profilaktyka
Propagujemy wiedzę na temat skuteczności wczesnej diagnozy oraz prewencyjnych działań zapobiegających rozwojowi choroby, po to by znacząco zwiększyć wyleczalność i móc określić aktywność choroby jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów.
Dostępność
Stale pracujemy nad udostępnieniem testów w kolejnych sieciach laboratoriów, na terenie całego kraju, tak aby skuteczne testy diagnostyczne były dostępne dla każdego, bez względu na miejsce zamieszkania.
Refundacja
Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości oferowane przez nas testy wesprą ogólnodostępne i refundowane programy obowiązkowych badań w ramach wczesnej profilaktyki dla osób należących do grup zwiększonego ryzyka.

Szybsza diagnoza i wyższa wyleczalność

Naszą misją jest zapewnienie komfortowej diagnostyki polskim pacjentom, oraz realny wpływ na wzrost wyleczalności chorób nowotworowych w naszym kraju. W tym celu już dziś promujemy innowacyjne rozwiązania medyczne w zakresie wczesnej diagnostyki nowotworów, która w znaczący sposób zwiększa szansę na całkowite wyleczenie.

Chcemy, aby oferowane przez nas testy, jako skuteczne narzędzie do walki z chorobami onkologicznymi, były dostępne dla każdego. Stale rozbudowujemy sieć partnerskich laboratoriów, oraz dbamy o edukację pacjentów i środowisk medycznych w zakresie nowych rozwiązań dostępnych na rynku. Wszystko po to, aby w przyszłości mógł skorzystać z nich każdy pacjent potrzebujący dokładnej diagnostyki w zakresie chorób nowotworowych.

Szeroka oferta i większa dostępność

Stale rozbudowujemy sieć partnerskich laboratoriów, oraz dbamy o edukację pacjentów i środowisk medycznych w zakresie nowych rozwiązań dostępnych na rynku.

W niedalekiej przyszłości chcemy oferować pacjentom testy diagnozujące jak najwięcej rodzajów nowotworów. Pragniemy być liderem w dziedzinie innowacyjnych, precyzyjnych i powszechnie dostępnych rozwiązań diagnostycznych, które pozwolą wszystkim cieszyć się dobrym zdrowiem i coraz lepszą jakością opieki medycznej.

Testy MBDAA

Skorzystaj z pierwszej
komfortowej diagnostyki
nowotworów

Testy MBDAA to najskuteczniejsza metoda wczesnego wykrywania nowotworów – zanim pojawią się pierwsze objawy, oraz narzędzie do monitorowania skuteczności wprowadzonego leczenia. Szybsza diagnoza to lepsze rokowania i większa szansa na całkowite wyleczenie.

Skorzystaj z nieinwazyjnej diagnostyki
chorób nowotworowych:

Działamy w służbie zdrowiu

POZNAJ TESTY ONCO DX