Czas na zmiany!

Szanowni Państwo,

W związku z ciągłym rozwojem kompleksowych paneli profilaktycznych firmy Blueberry Diagnostics dotychczasowe nazwy paneli zostały zmienione.

Aktualnie panele dostępne są pod nowymi nazwami:

CheckupLITE Cx > CxPREVENTIVE One
CheckupBASIC Cx > CxPREVENTIVE Advanced
CheckupPLUS Cx > CxPREVENTIVE Plus

Przejdź na nową stronę poświęconą panelom