FAQ

Często zadawane pytania

Czym jest test Onco Dx?

Test Onco Dx to test ułatwiający diagnostykę pacjentów onkologicznych, określający prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego.

Jest specjalistycznym narzędziem medycznym, przeznaczonym do stosowania przez pracowników służby zdrowia jako system wspomagania decyzji klinicznych (Clinical Decision Support System, CDSS). Test Onco Dx bazuje na algorytmie MBDAA (Multiple Biomarkers Disease Activity Algorithms). Technologia wykorzystywana w testach Onco Dx została opracowana przy Hospital Clinic of Barcelona w Hiszpanii,  a następnie skomercjalizowana i udoskonalona przez hiszpańską spółkę Bioprognos SL.

Dziś testy Onco Dx  mogą być udostępniane pacjentom bez ograniczeń na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Posiadają Deklarację Zgodności CE (zgodnie z załącznikiem VII do Dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych, klasa I, reguła 12), która potwierdza spełnienie wymagań niezbędnych do zastosowania go jako system wspomagania decyzji klinicznych w procesie diagnostyki nowotworów złośliwych.

Co to jest algorytm MBDAA?

Algorytm MBDAA (Multiple Biomarkers Disease Activity Algorithms) to jedna z technologii wykorzystywana w testach Onco Dx. MBDAA to algorytm obliczający prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego. Analizuje on informacje zebrane podczas wywiadu lekarskiego oraz dane uzyskane w badaniu laboratoryjnym krwi lub krwi i moczu pacjenta.

Dane niezbędne do opracowania algorytmów MBDAA i informacje na podstawie, których algorytm nieustannie udoskonala swoje działanie,  pozyskiwane są przez firmę Bioprognos w ramach współpracy z centrami badawczymi i placówkami medycznymi. Algorytm MBDAA jest systemem uczącym się w oparciu o sztuczną inteligencję. Algorytm zwiększa swoją wydajność poprzez analizę  coraz większych ilości danych.

Czym są biomarkery/markery nowotworowe?

Markery nowotworowe (biomarkery) to związki naturalnie występujące w tkankach organizmu, ich ilość u zdrowego człowieka jest jednak niska. Wzrost stężenia markerów nowotworowych możemy zaobserwować w przypadku rozwijającego się w organizmie nowotworu.  Wytwarzane są przez samą tkankę nowotworową lub przez prawidłowe komórki w odpowiedzi na wzrost nowotworu. Oznacza się je w różnych materiałach biologicznych: osoczu krwi, surowicy krwi, moczu, tkankach i komórkach.

W przypadku testów Onco Dx poziomy wybranych markerów nowotworowych w krwi lub krwi i moczu stanowią jedną z wielu danych analizowanych przez algorytm MBDAA (Multiple Biomarkers Disease Activity Algorithms) w procesie określania prawdopodobieństwa obecności nowotworu złośliwego u badanego pacjenta.

Jakie jest zastosowanie testów Onco Dx?

Testy Onco Dx znalazły zastosowanie we wczesnej diagnostyce nowotworów złośliwych.

 • Umożliwiają wczesne  wykrycie nowotworu złośliwego.
 • Ułatwiają potwierdzenie lub wykluczenie podejrzenia obecności nowotworu złośliwego, stwierdzonego na podstawie wcześniejszych badań.
 • Ograniczają liczbę inwazyjnych badań.
 • Mogą zmniejszyć liczbę niepotrzebnych operacji w przypadku wykluczenia złośliwego charakteru obecnej zmiany.
 • Umożliwiają skuteczne monitorowanie terapii oraz wczesne wykrycie nawrotów choroby nowotworowej.

Jaka jest zachorowalność na nowotwory złośliwe w Polsce i na świecie?

Co roku odnotowujemy w Polsce około 163,3 tyś. zachorowań na nowotwory złośliwe. Dane źródłowe: Dane GUS i Krajowego Rejestru Nowotworów za 2015r.

Na świecie rocznie odnotowuje się około 15,2 mln zachorowań na nowotwory złośliwe.

Dane źródłowe: Dane WHO za 2015r.

Jaka jest umieralność na nowotwory złośliwe w Polsce i na świecie?

Nowotwory złośliwe powodują w Polsce około 100,6 tyś. zgonów rocznie.

Dane źródłowe: Dane GUS i Krajowego Rejestru Nowotworów za 2015r.

Na świecie rocznie z powodu nowotworów złośliwych umiera około 8,8 mln osób

Dane źródłowe: Dane WHO za 2015r.

Jakie informacje wchodzą w skład wywiadu lekarskiego?

Zakres wywiadu lekarskiego zależy od rodzaju testu Onco Dx.

Jeśli chcesz sprawdzić jak wygląda skierowanie dla każdego z testów, możesz je pobrać na stronie: Skieruj na test

Nazwa testu OncoOVARIAN Dx – Jajniki OncoLUNG Dx – Płuca OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne (kobieta) OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne (mężczyzna) OncoBREAST Dx – Piersi OncoLIVER Dx – Wątroba
Informacje wchodzące w skład wywiadu lekarskiego Wiek,

Status menopauzalny,

Ciąża,

Leczenie niepłodności,

Choroby współistniejące: wodobrzusze, cholestaza, przewlekła choroba wątroby, żółtaczka, krwotok maciczny, zapalenie trzustki, wysięk osierdziowy/ opłucnowy, Niewydolność nerek

Płeć ,

Wiek,

Choroby współistniejące: przewlekła choroba wątroby, pęcherzyca, łuszczyca, niewydolność nerek,

Wynik tomografii komputerowej,

Styl życia (palenie)

Płeć,

Rasa,

Wiek,

Choroby współistniejące: wodobrzusze, cholestaza, przewlekła choroba wątroby, żółtaczka, krwotok maciczny, zapalenie trzustki, pęcherzyca/ łuszczyca,

wysięk osierdziowy/ opłucnowy, Niewydolność nerek,

Styl życia (palenie)

Płeć,

Rasa,

Wiek,

Choroby

współistniejące: wodobrzusze, łagodny przerost prostaty, cholestaza, przewlekła choroba wątroby, żółtaczka, zapalenie trzustki, pęcherzyca/ łuszczyca,

wysięk osierdziowy/ opłucnowy,

zapalenie prostaty, Niewydolność nerek,

Styl życia (palenie)

Wiek,

Choroby współistniejące: miażdżyca, przewlekła choroba wątroby, cukrzyca typu 1 lub 2, żółtaczka, pęcherzyca/ łuszczyca, niewydolność nerek,

Styl życia (palenie)

Płeć,

Wiek,

Choroby współistniejące: odrzucenie przeszczepu, przewlekła choroba wątroby, marskość wątroby, zapalenie wątroby typu B lub C, żółtaczka, Niewydolność nerek,

Wyniki rezonansu magnetycznego,

Styl życia (palenie)

Czy test Onco Dx powie mi czy mam predyspozycje do zachorowania na raka w przyszłości?

Test Onco Dx nie określa predyspozycji do zachorowania na raka w przyszłości. Dostarcza on wyłącznie informacji o obecnym stanie zdrowia pacjenta i prawdopodobieństwie obecności nowotworu złośliwego w organizmie badanego w czasie, gdy test jest przeprowadzany.

Jakich pacjentów warto skierować na test?

Test Onco Dx przeznaczony jest przede wszystkim dla:

Pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, określonej dla każdego testu (m.in. kobiety powyżej 40. roku życia z obciążeniem w wywiadzie rodzinnym dotyczącym raka jajnika lub raka piersi – test OncoOVARIAN Dx – Jajniki, osoby palące powyżej 55. roku  życia z objawami sugerującymi raka płuca – test OncoLUNG Dx – Płuca) Pacjentów
z podejrzeniem nowotworu złośliwego wynikającym z wcześniejszych badań obrazowych,  których należy wykonać biopsję w celu potwierdzenia obecność nowotworu złośliwego (test OncoOVARIAN Dx – Jajniki i OncoLUNG Dx – Płuca)
Pacjentów
z zespołem paranowotworowym i/lub podejrzeniem zaawansowanej neoplazji  
(w przypadku testu OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne)
Pacjentów,
u których stwierdzono jedną lub więcej zmian przerzutowych, ale wskazanie ogniska pierwotnego nie jest możliwe  
(w przypadku testu OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne)

Jak często powinno się wykonywać test Onco Dx?

Częstotliwość wykonywania testów Onco Dx:

Test OncoOVARIAN Dx – Jajniki:

Grupa pacjentek Jak często wykonać test?
Pacjentki z grupy wysokiego ryzyka – kobiety powyżej 40 roku życia z obciążeniem w wywiadzie rodzinnym dotyczącym raka jajnika lub raka piersi Zalecane jest wykonanie testu dwa razy do roku. Jednak częstotliwość wykonywania testu należy zawsze uzgodnić z lekarzem
Pacjentki z objawami klinicznymi, które mogą wskazywać na obecność nowotworu złośliwego Częstotliwość wykonywania testu należy uzgodnić z lekarzem
Pacjentki z podejrzeniem raka jajnika wynikającym z wcześniejszych badań obrazowych, u których należy wykonać biopsję lub inne badania inwazyjne, aby potwierdzić istnienie nowotworu złośliwego Częstotliwość wykonywania testu należy uzgodnić z lekarzem
Pacjentki, u których wynik testu wskazywał na niskie prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego Zalecane raz do roku. Jednak częstotliwość wykonywania testu należy uzgodnić z lekarzem
Pacjentki, u których  wynik testu wskazywał na umiarkowane prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego Zaleca się powtórzyć test po upływie 4 tygodni. Jednak częstotliwość wykonywania testu należy uzgodnić z lekarzem
Pacjentki, u których wynik testu wskazywał na wysokie prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego Częstotliwość wykonywania testu należy uzgodnić z lekarzem. W tym przypadku test służy monitorowaniu przebiegu terapii oraz wykrywaniu możliwych nawrotów w przypadku remisji choroby.

 

Test OncoLUNG Dx – Płuca:

 

Grupa pacjentów Jak często wykonać test?
Pacjenci z grupy wysokiego ryzyka – osoby palące powyżej 55 roku życia z objawami sugerującymi raka płuca Zalecane dwa razy do roku. Jednak częstotliwość wykonywania testu należy uzgodnić z lekarzem
Pacjenci z objawami klinicznymi, które mogą wskazywać na obecność nowotworu złośliwego Częstotliwość wykonywania testu należy uzgodnić z lekarzem
Pacjenci podejrzeniem raka płuca wynikającym z wcześniejszych badań obrazowych, u których należy wykonać biopsję lub inne badania inwazyjne, aby potwierdzić istnienie nowotworu złośliwego Częstotliwość wykonywania testu należy uzgodnić z lekarzem
Pacjenci, u których  wynik testu wskazywał na niskie prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego Zalecane raz do roku. Jednak częstotliwość wykonywania testu należy uzgodnić z lekarzem
Pacjenci, u których wynik testu wskazywał na umiarkowane prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego
Zaleca się powtórzyć test po upływie
4 tygodni. Jednak częstotliwość wykonywania testu należy uzgodnić z lekarzem
Pacjenci, u których poprzedni wynik testu wskazywał na wysokie prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego Częstotliwość wykonywania testu należy uzgodnić z lekarzem. W tym przypadku test służy monitorowaniu przebiegu terapii oraz wykrywaniu możliwych nawrotów w przypadku remisji choroby

Test OncoCUP Dx-Ognisko pierwotne:

Grupa pacjentów Jak często wykonać test?
Pacjenci z objawami, które mogą wskazywać na obecność nowotworu złośliwego Częstotliwość wykonywania testu należy uzgodnić z lekarzem
Pacjenci podejrzeniem zmian przerzutowych wynikających z wcześniejszych badań obrazowych, u których należy wykonać biopsję lub inne badania inwazyjne, aby potwierdzić istnienie nowotworu złośliwego lub umiejscowić ognisko pierwotne nowotworu Częstotliwość wykonywania testu należy uzgodnić z lekarzem
Pacjenci, u których poprzedni wynik testu wskazywał na niskie prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego Zalecane raz do roku. Jednak częstotliwość wykonywania testu należy uzgodnić z lekarzem
Pacjenci, u których poprzedni wyniki testu wskazywał na umiarkowane prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego Zaleca się powtórzyć test po upływie 4 tygodni. Jednak częstotliwość wykonywania testu należy uzgodnić z lekarzem,
Pacjenci, u których poprzedni wyniki testu wskazywał na wysokie prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego Częstotliwość wykonywania testu należy uzgodnić z lekarzem. W tym przypadku test służy monitorowaniu przebiegu terapii oraz wykrywaniu możliwych nawrotów w przypadku remisji choroby
Pacjenci z zespołem paranowotworowym i/lub podejrzeniem zaawansowanej neoplazji – klinicysta może skoncentrować się na badaniach pozwalających potwierdzić rozpoznanie, rezygnując z innych testów mających na celu stwierdzenie przewlekłej lub innej niezłośliwej choroby Częstotliwość wykonywania testu należy uzgodnić z lekarzem
Pacjenci, u których stwierdzono jedną lub więcej zmian przerzutowych, ale wskazanie ogniska pierwotnego nie jest możliwe. Częstotliwość wykonywania testu należy uzgodnić z lekarzem

Czy testy Onco Dx są refundowane?

Testy Onco Dx nie są jeszcze refundowane.

Ile kosztuje wykonanie testów Onco Dx?

Aby dowiedzieć się jaka jest cena testu prosimy o kontakt z najbliższym laboratorium wykonującym test. Lista placówek, w których możesz wykonać badanie znajduje się na stronie: https://www.ims-polska.com/gdzie-wykonasz-testy/

Jakie usługi wchodzą w cenę testu?

W cenę testu wchodzi koszt wykonania analiz laboratoryjnych (markery nowotworowe i biochemia ogólna), koszt przetworzenia danych z tych analiz i wywiadu lekarskiego przez algorytm wraz z opracowaniem raportu z wynikami.

Czy cena zawiera koszt badań laboratoryjnych?

Tak, w cenie zawarty jest już koszt badań laboratoryjnych.

Gdzie mogę zrobić test Onco Dx?

Lista placówek, w których można wykonać test znajduje się tutaj: https://www.ims-polska.com/gdzie-wykonasz-testy/

Przed wizytą w laboratorium należy pobrać skierowanie na test, które zaleca się uzupełnić wraz z lekarzem w trakcie wizyty w jego gabinecie.

Jak wykonać test Onco Dx?

Wykonanie testu Onco Dx:

 1. Pobranie skierowanie na test Onco Dx – druk do uzupełnienia w trakcie wywiadu lekarskiego z pacjentem.

Do wykonania testu wymagane jest skierowanie na test Onco Dx. Skierowania na poszczególne testy dostępne są na stronie: Skieruj na test

Skierowanie zaleca się wypełnić wraz z lekarzem podczas wizyty w gabinecie.

 • Badanie w laboratorium

Pacjent z wypełnionym skierowaniem udaje się do laboratorium w celu oddania próbki krwi i/lub moczu. Lista z adresami laboratoriów, w których można wykonać test Onco Dx znajduje się na stronie: Gdzie wykonasz test

 • Raport z testu Onco Dx

Raport z testu wysyłany jest pod adres (lekarza bądź pacjenta) wskazany na Skierowaniu na test Onco Dx. Pacjent może również odebrać Raport z testu Onco Dx osobiście w placówce laboratorium.

 • Konsultacja wyniku testu Onco Dx z lekarzem

Raport z testu Onco Dx należy skonsultować z lekarzem, w celu omówienia wyniku i ustalenia kolejnych kroków w diagnostyce, bądź ewentualnej terapii.

Czy wykonanie testu Onco Dx jest bezpieczne?

Wykonanie testu Onco Dx to bezpieczna procedura medyczna, która polega na pobraniu krwi żylnej od pacjenta. Jest to tzw. „test nieinwazyjny”, a ryzyko wystąpienia jakichkolwiek powikłań po wykonaniu badania jest znikome.

Jaki jest czas oczekiwania na wynik?

Czas oczekiwania jest ustalany przez laboratorium wykonujące test. Aby dowiedzieć się jaki jest czas oczekiwania należy się skontaktować z placówką laboratorium wybranego z listy dostępnej na na stronie: Gdzie wykonasz test.

Czy test Onco Dx można wykorzystać do monitorowania terapii?

Tak, jednym z zastosowań testu Onco Dx jest monitorowanie efektów wprowadzonej terapii.

Jak często można wykonywać test Onco Dx?

Test można wykonywać nie częściej, niż co 4 tygodnie. Tyle czasu musi upłynąć, aby stężenie określonego panelu markerów nowotworowych we krwi mogło ulec zmianie.

Jak się przygotować do badania? Czy mam być na czczo?

Na badanie należy stawić się po nocnym wypoczynku, między 7:00 a 10:00 rano. Badanie należy wykonać na czczo, ostatni lekkostrawny posiłek można przyjąć 12 godzin przed pobraniem krwi. Powinno się unikać wysiłku fizycznego oraz stresu, wskazany jest 15-minutowy odpoczynek przed pobraniem krwi.

Czy na test Onco Dx potrzebne jest skierowanie?

Do wykonania testu wymagane jest skierowanie, które można pobrać ze strony: Skieruj na test. Skierowanie zaleca się wypełnić z lekarzem.

Skąd pobrać skierowanie na test Onco Dx?

Skierowanie na test Onco Dx można pobrać ze strony : Skieruj na test.

Gdzie zgłosić się po raport z testu Onco Dx?

Raport z testu zostanie wysłany pod adres (lekarza bądź pacjenta) wskazany na skierowaniu na test Onco Dx. Pacjent może również odebrać raport z testu Onco Dx osobiście w placówce laboratorium.

Co zawiera raport z testu Onco Dx?

Raport z testu zawiera dane przetworzone przez algorytm, wnioski i komentarze (jeśli są dostępne) oraz obliczone prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego według trójstopniowej skali (niskie, umiarkowane, wysokie).

Otrzymałem wynik „NISKIE”, co dalej?

Jeżeli pacjent otrzyma wynik oznaczony na skali wartością “NISKIE” oznacza to, że prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego u tego pacjenta jest niskie. Zaleca się wtedy powtórzenie badania za rok. Każdy wynik i częstotliwość wykonywania testu należy jednak skonsultować z lekarzem w trakcie omawiania raportu.

Otrzymałem wynik „UMIARKOWANE”, co dalej?

Jeżeli pacjent otrzyma wynik oznaczony na skali wartością “UMIARKOWANE” oznacza to, że prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego u tego pacjenta jest umiarkowane. Badanie należy powtórzyć po upływie 4 tygodni. Każdy wynik i częstotliwość wykonywania testu należy jednak skonsultować z lekarzem w trakcie omawiania raportu.

Otrzymałem wynik „WYSOKIE”, co dalej?

Jeżeli pacjent otrzyma wynik oznaczony na skali wartością “WYSOKIE” oznacza to, że prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego u tego pacjenta jest wysokie. Zaleca się wtedy konsultację lekarską w ośrodku onkologicznym, w którym zapewne zostanie wdrożona rozszerzona diagnostyka, która pozwoli na postawienie ostatecznej diagnozy co do występowania nowotworu złośliwego. Każdy wynik i częstotliwość wykonywania testu należy jednak skonsultować z lekarzem w trakcie omawiania raportu.

Z kim omówić raport?

Zaleca się omówienie raportu z wynikiem z testu z lekarzem.

Czy podwyższone poziomy markerów nowotworowych oznaczają że mam raka?

Podwyższone wartości stężeń markerów nowotworowych nie muszą świadczyć występowania nowotworu złośliwego. Stężenie markerów nowotworowych może wzrastać w wielu innych stanach chorobowych, nie związanych z procesami nowotworowymi. Wzrost stężenia tych parametrów może wystąpić np. podczas toczącego się stanu zapalnego w obrębie danego narządu. Stężenie to może wzrastać również wraz z wiekiem, statusem menopauzalnym, przy stosowaniu leków i używek. Podwyższone wartości markerów nowotworowych należy jednak zawsze skonsultować z lekarzem zlecającym badanie.

Czy test może wskazać w jakim stadium jest nowotwór?

Test nie wskazuje w jakim stadium zaawansowania jest nowotwór. Dostarcza informacji o prawdopodobieństwie obecności nowotworu złośliwego i może precyzować jego typ (OncoLUNG Dx – Płuca i OncoOVARIAN Dx – Jajniki) i jako jedyny dostępny test może sugerować lokalizację ogniska pierwotnego nowotworu: OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne.

Czy można wykonywać test w ramach kontroli/profilaktyki?

Test Onco Dx można wykonywać w ramach profilaktyki i kontroli stanu zdrowia organizmu pacjentów z grupy wysokiego ryzyka ponieważ został on tak skonstruowany, że pozwala z dużym prawdopodobieństwem wykryć nowotwór w bardzo wczesnym stadium jego rozwoju, czyli wtedy gdy nie daje on jeszcze  żadnych objawów klinicznych.

Testy Onco Dx to skuteczne i nieinwazyjne narzędzie, służące do kontroli stanu zdrowia pacjentów. Stosowanie testu w ramach profilaktyki, to działanie mające na celu zapobieganie rozwojowi choroby, poprzez jej wczesne wykrycie. Dotyczy to głównie pacjentów/pacjentek z grup wysokiego ryzyka. Test Onco OVARIAN Dx – Jajniki stosowany w ramach profilaktyki najlepiej sprawdza się u kobiet powyżej 40 roku życia z obciążeniem w wywiadzie rodzinnym dotyczącym raka jajnika lub raka piersi. Natomiast test Onco LUNG Dx – Płuca stosowany w ramach profilaktyki daje najlepsze wyniki wśród osób palących powyżej 55 roku życia.

Jaka jest czułość i swoistość testu?

Czułość i swoistość każdego dostępnego na rynku testu Onco Dx znajduje się w poniższej tabeli. Czułość to wskaźnik określający zdolność do prawidłowego rozpoznania obecności nowotworu złośliwego w lokalizacji ocenianej przez test. Swoistość to wskaźnik określający zdolność do prawidłowego wykluczenia obecności nowotworu złośliwego w lokalizacji ocenianej przez test.

Test Onco Dx Czułość Swoistość
OncoLUNG Dx – Płuca 96,5% 98,9%
OncoOVARIAN Dx – Jajniki 93,5% 94,3%
OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne 82,4% 98,1%

Jakie są publikacje źródłowe dla testów?

Wykazy publikacji źródłowych dla każdego z testów znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym testom:
OncoLUNG Dx – Płuca
OncoOVARIAN Dx – Jajniki
OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne

Dlaczego w wywiadzie zawarte są pytania o inne choroby, itp.?

Markery nowotworowe to substancje białkowe, których stężenie może wzrastać również w wielu innych stanach chorobowych, nie związanych z procesami nowotworowymi. Ich stężenie zmienia się również wraz z wiekiem, statusem menopauzalnym,  a także przy stosowaniu niektórych rodzajów leków i używek. Podanie szczegółowych informacji o chorobach współistniejących i uzupełnienie innych danych takich jak: płeć, wiek, status menopauzalny, stosowane używki, przyjmowane leki i itp. wpływa na wynik końcowy badania. Udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w wywiadzie lekarskim niweluje ryzyko wystąpienia wyników fałszywie dodatnich, które mogą zmienić obraz badania.

Dlaczego w raporcie nie ma podanych norm referencyjnych dla moich wyników?

W raporcie końcowym nie ma zakresów wartości referencyjnych dla poszczególnych testów, ponieważ dany algorytm stanowiący podstawę testu ma własne zakresy wartości referencyjnych, zależne od wszystkich wprowadzonych do nich danych klinicznych. Każdy algorytm oblicza ryzyko w inny sposób i nie jest to tożsame z tym, że istnieją różne zakresy wartości referencyjnych dla każdego markera. Poza tym, zakresy wartości referencyjnych są arbitralnie ustalane przez producentów odczynników i medyczne laboratoria diagnostyczne.

Czy mając wynik raportu, mogę być pewny diagnozy?

Test Onco Dx nie został opracowany jako odrębny element diagnostyczny i jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez pracowników służby zdrowia jako system wspomagania decyzji klinicznych (Clinicial Decision Support System, CDSS). Niski poziom oznaczonych markerów nowotworowych nie wyklucza w 100% obecności nabłonkowego nowotworu złośliwego.

Czy test może wskazać typ nowotworu?

Tak, test OncoLUNG Dx – Płuca w przypadku wyniku wysokiego może precyzować czy jest to drobnokomórkowy rak płuca, czy niedrobnokomórkowy rak płuca (z rozróżnieniem gruczolakoraka i raka płaskonabłonkowego). Test OncoOVARIAN Dx – Jajniki może sugerować czy zlokalizowany nowotwór jest pochodzenia nabłonkowego, zarodkowego czy guz stromalny jajnika wywodzący się z komórek sznurów płciowych. Test OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne może wskazać lokalizację zmiany pierwotnej spośród poniższych:

rak piersi, płaskonabłonkowy rak szyjki macicy, guz endometrium, nowotwory ginekologiczne, nowotwór trofoblastu, rak jajnika, nowotwór nabłonkowy jajnika, nowotwór germinalny jajnika, guz stromalny jajnika wywodzący się z komórek sznurów płciowych, śluzowy guz jajnika, rak prostaty, rak jądra, nowotwór urologiczny, mięsak, chłoniak, czerniak złośliwy, rak płuca, drobnokomórkowy rak płuca (SCLC), niedrobnokomórkowy rak płuca (NSCLC), w tym gruczolakorak lub rak płaskonabłonkowy, nowotwór układu pokarmowego, rak żołądka, rak wątroby, rak jelita grubego, rak trzustki, rak rdzeniasty tarczycy, rak płaskonabłonkowy innego typu, guz neuroendokrynny, rak pęcherza moczowego.

Czy test Onco Dx zastępuje badania obrazowe/biopsję?

Test Onco Dx stanowi uzupełnienie dla wyników badań obrazowych i w niektórych przypadkach może ograniczyć liczbę wykonywanych biopsji.

Czy test Onco Dx można wykonać prywatnie, bez skierowania od lekarza, bezpośrednio w placówce laboratoryjnej?

Test Onco Dx jako specjalistyczne narzędzie diagnostyczne, jest przeznaczony do stosowania przez wykwalifikowany personel medyczny dlatego zalecamy wykonanie testu pod opieką lekarza. Zarówno wywiad z pacjentem jak i analiza raportu z wynikami powinna być przeprowadzona przez lekarza.

 

Jeśli, z jakiegoś powodu wypełnienie skierowania z lekarzem nie jest możliwe, dane  w formularzu możemy uzupełnić samodzielnie jednocześnie wypełniając odpowiednie oświadczenie o ich kompletności i prawidłowości, a następnie zlecić wykonanie testu wraz z pobraniem krwi w laboratorium. Należy zwrócić szczególną uwagę na rzetelność i kompletność przekazywanych danych, gdyż każda z podanych informacji może mieć wpływ na ostateczny obraz badania.

 

Zalecany scenariusz uwzględnia skierowanie pacjenta na test przez lekarza, w przypadku gdy inicjatywa wykonania testu wychodzi od pacjenta, zalecamy zastosowanie poniższych kroków:

 

 • Pobieramy skierowanie na odpowiedni test (skierowania na poszczególne testy dostępne są na stronie: Skieruj na test)
 • Udajemy się do wybranego lekarza w celu wypełnienia danych dot. wywiadu lekarskiego na skierowaniu
 • Zgłaszamy się do placówki laboratoryjnej (wybranej z listy sieci dostępnych na stronie: Gdzie wykonać test?) w celu pobrania krwi oraz zlecenia wykonania testu
 • Po otrzymaniu raportu z testu, wyniki konsultujemy  z lekarzem.

Czy badania laboratoryjne (biochemia ogólna, markery nowotworowe) wchodzące w skład danego testu należy wykonać osobno i dołączyć je do skierowania?

Badań laboratoryjnych nie należy wykonać osobno. Badania laboratoryjne stanowią część testu i są wliczone w jego cenę.

Jakie są korzyści ze stosowania testów Onco Dx?

Korzyści wynikające ze stosowania testów Onco Dx to:

 • precyzyjna diagnoza w najwcześniejszym etapie rozwoju nowotworu,
 • wykrycie nowotworu lub jego nawrotu w bardzo wczesnym stadium,
 • nieinwazyjność badania, a także możliwość ograniczenia liczby niekoniecznych badań inwazyjnych (np. biopsja)
 • zwiększenie szansy na wyleczenie,
 • możliwość podjęcia spersonalizowanego leczenia,
 • redukcja kosztów leczenia,
 • monitorowanie skuteczności terapii,
 • skrócenie czasu hospitalizacji,
 • zwiększenie komfortu leczenia pacjentów.