Poznaj Intelligent Medical Solutions

Działamy w służbie zdrowiu

Od 2017 roku wprowadzamy na polski rynek
innowacyjne rozwiązania dla branży medycznej.

Naszym celem jest wspieranie pacjentów i lekarzy
w szybkiej i skutecznej diagnostyce oraz
profilaktyce, sprzyjających zdrowiu pacjentów
oraz zwiększających ich szanse na
powrót do zdrowia.

Czytaj więcej

Mniej o nas

Więcej o naszych celach

Nie chcemy pisać za dużo o sobie. Dla nas najważniejsze jest zdrowie: twoje, twoich bliskich, a w zasadzie nas wszystkich. Dlatego nasze szeroko pojęte działania skupione są na wyszukiwaniu i udostępnianiu polskim pacjentom rozwiązań medycznych, które znacząco wpłyną na jakość leczenia i opieki zdrowotnej w naszym kraju.

IMS oferuje dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań medycznych w zakresie diagnozy chorób nowotworowych. Wiemy, że sami niczego nie zmienimy, ale dając narzędzia milionom potrzebujących ich ludzi, osiągniemy nasz cel nadrzędny, którym jest większa liczba pacjentów wracających do zdrowia, dzięki profilaktyce oraz wczesnej i skutecznej diagnozie. Wierzymy, że możemy znacząco wpłynąć na ich poprawę poprzez 4 obszary, które wyznaczają dla nas kierunek wszystkich działań.

Edukacja
Już dziś edukujemy rynek w zakresie innowacyjnych badań medycznych dostępnych na świecie, które w znaczący sposób wpłyną na komfort życia, diagnozy i leczenia pacjentów
Profilaktyka
Propagujemy wiedzę na temat skuteczności wczesnej diagnozy oraz prewencyjnych działań zapobiegających rozwojowi choroby, po to by znacząco zwiększyć wyleczalność i móc określić aktywność choroby jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów.
Dostępność
Stale pracujemy nad udostępnieniem badań w kolejnych sieciach laboratoriów, na terenie całego kraju, tak aby skuteczne narzędzia prozdrowotne były dostępne dla każdego, bez względu na miejsce zamieszkania.
Refundacja
Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości oferowane przez nas testy i panele wesprą ogólnodostępne i refundowane programy obowiązkowych badań w ramach wczesnej profilaktyki, zwłaszcza dla osób należących do grup zwiększonego ryzyka.

Testy MBDAA

Skorzystaj z pierwszej
komfortowej diagnostyki
nowotworów

Testy MBDAA to najskuteczniejsza metoda wczesnego wykrywania nowotworów – zanim pojawią się pierwsze objawy, oraz narzędzie do monitorowania skuteczności wprowadzonego leczenia. Szybsza diagnoza to lepsze rokowania i większa szansa na całkowite wyleczenie.

Skorzystaj z nieinwazyjnej diagnostyki
chorób nowotworowych:

Działamy w służbie zdrowiu

POZNAJ TESTY ONCO DX