Inteligentne rozwiązania medyczne
w trosce o zdrowie pacjenta

Testy Onco Dx – jedyna tak dokładna diagnostyka
nowotworów na wczesnym etapie

Skieruj pacjenta na test

Testy Onco Dx od Bioprognos

Innowacyjny test onkologiczny
teraz dostępny w Polsce

W wyniku przeszło 10 lat badań przeprowadzonych w Hospital Clinic de Barcelona oraz wieloletnich analiz dotychczasowej wiedzy medycznej, powstał pierwszy tak dokładny test onkologiczny oparty o algorytm MBDAA (Multiple Biomarkers Disease Activity Algorithms), analizujący dane z badania krwi i wywiadu medycznego w celu bardzo wczesnej diagnostyki raka.

Co wyróżnia algorytmy MBDAA?

MBDAA (Multiple Biomarkers Disease Activity Algorithms) to specjalny algorytm opracowany przez firmę Bioprognos, określający prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego na podstawie poziomu biomarkerów we krwi pacjenta oraz informacji o stylu życia i stanie zdrowia uzyskanych podczas wywiadu lekarskiego.

Poznaj rozwiązania diagnostyczne

Testy Onco Dx to dziś najskuteczniejsze
narzędzie umożliwiające diagnozę
nowotworów na poziomie molekularnym.

null

Niemal bezbolesne

Pierwszy test onkologiczny,
oparty o badanie próbki krwi.
Jedyny dyskomfort to
pojedyncze ukłucie igły przy
pobraniu krwi do badań.

null

Nieinwazyjne

Badanie przeprowadzane jest
w oparciu o próbkę krwi lub
moczu pacjenta, bez
konieczności
przeprowadzania
inwazyjnych zabiegów
operacyjnych.

null

Dokładne

Testy onkologiczne Onco Dx
nie tylko określają
prawdopodobieństwo
obecności nowotworu
złośliwego, ale mogą także
wskazywać jego typ i podtyp.
(w przypadku testów
OncoLUNG Dx - Płuca i
OncoOvarian Dx - Jajniki)

null

Innowacyjne

Testy wykorzystują
nowoczesne algorytmy
analizujące zarówno wyniki
badania krwi, jak i dane
pozyskane w trakcie wywiadu
z pacjentem.

null

Precyzyjne

Wykrywalność w bardzo
wczesnym stadium.
Bardzo wysoka czułość (do
96.5%) i swoistość ( do 98,9%)
- wskaźniki znacznie wyższe w
porównaniu z innymi testami
dostępnymi na polskim rynku.

null

Opłacalne

Pozwalają uniknąć drogich,
niekoniecznych i inwazyjnych
badań. Wykrywalność na
wczesnym etapie choroby
może znacznie ograniczyć
koszty jej leczenia.

Certyfikowane testy onkologiczne, którym możesz zaufać

Wyrób medyczny o potwierdzonym
bezpieczeństwie.

Skuteczne narzędzie do wspierania diagnostyki nowotworowej jakie opracowało Bioprognos to efekt wieloletnich analiz dotychczasowej wiedzy medycznej i tysięcy wywiadów z pacjentami oraz ponad 10 lat badań przeprowadzonych na całym świecie. Skuteczna współpraca z centrami medycznymi, ośrodkami badań oraz publiczną służbą zdrowia zaowocowała pozyskaniem ogromnej liczby wartościowych danych. Ich dokładna analiza oraz opracowanie zaawansowanych, samouczących się algorytmów doprowadziła do powstania testów diagnostycznych, które pomagają w bardzo wczesnym wykryciu nowotworów u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka. Diagnoza nowotworów na poziomie molekularnym znacząco przyspieszy wprowadzenie skutecznej terapii, poprawi komfort życia pacjenta oraz zwiększy szanse na jego całkowite wyleczenie.

Bioprognos nieustannie zbiera kolejne dane i pracuje nad udoskonalaniem algorytmów MBDAA (Multiple Biomarkers Disease Activity Algorithms), wciąż zwiększając precyzję obecnie stosowanych testów nowotworowych(czułość i swoistość) oraz opracowując algorytmy MBDAA, które w bliskiej przyszłości pomogą w diagnostyce kolejnych rodzajów nowotworów.

Deklarację zgodności CE

Testy onkologiczne Onco Dx posiadają deklarację zgodności CE potwierdzającą spełnienie wymagań zasadniczych oraz przepisów prawa, norm jakości i bezpieczeństwa dotyczących tego wyrobu (zgodnie z załącznikiem VII do dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych).

Zobacz deklarację zgodności CE

Deklaracja ta poświadcza także, że testy Onco Dx mogą być sprzedawane bez ograniczeń na całym terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Oznakowanie CE gwarantuje przedsiębiorstwom i konsumentom Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

 • Możliwość sprzedaży produktów posiadających oznakowanie CE na obszarze EOG,
 • Dostęp do produktów posiadających oznakowanie CE, tak aby pacjenci zamieszkujący cały obszar EOG mogli cieszyć się takim samym poziomem zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony przyrody.

Więcej niż diagnoza

Zastosowanie algorytmów MBDAA

Testy Onco Dx to najskuteczniejsza w Polsce metoda wczesnego
wykrywania nowotworów
– zanim pojawią się pierwsze objawy,
oraz narzędzie do monitorowania skuteczności leczenia.

Wczesne wykrycie

Testy Onco Dx umożliwiają otrzymanie dokładnych wyników badania w bardzo wczesnym stadium choroby – na poziomie molekularnym rozwijającego się nowotworu.

Wczesne wykrycie

Monitorowanie skuteczności prowadzonej terapii i jej ewentualna modyfikacja.

Kontrola po leczeniu

Kontrola po zakończeniu leczenia, monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, możliwość wczesnego wykrycia ewentualnego nawrotu choroby.

Ograniczenie liczby inwazyjnych 
badań

Testy Onco Dx to niemalże bezbolesne badanie, pozwalające uniknąć lub mocno ograniczyć liczbę biopsji i innych inwazyjnych badań diagnostycznych

Potwierdzenie lub wykluczenie wcześniejszej diagnozy

Potwierdzenie lub wykluczenie złośliwego charakteru zmiany wykrytej wcześniej w badaniach obrazowych (w tomografii komputerowej, USG).

Rodzaje testów Onco Dx

Jaki rodzaj nowotworu diagnozują
testy firmy Bioprognos

OncoLUNG Dx – Płuca Skuteczna diagnostyka nowotworu złośliwego płuca. Test OncoLUNG Dx – Płuca pozwala określić prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego płuca oraz stanowi wsparcie w przypadku niejednoznacznych wyników badań obrazowych, co pozwala znacząco zmniejszyć liczbę wykonywanych biopsji. Może mieć zastosowanie w badaniach kontrolnych dla osób z grupy wysokiego ryzyka, monitorowaniu terapii 
i kontroli po zakończeniu leczenia. Czytaj więcej

Pobierz skierowanie

OncoOVARIAN Dx – Jajniki Test diagnozujący nowotwór złośliwy jajnika. Test OncoOVARIAN Dx – Jajniki określa prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego jajnika i jest narzędziem wspierającym w diagnostyce potwierdzającej. Stanowi skuteczne wsparcie przy niejednoznacznych wynikach badań obrazowych, co pozwala zmniejszyć liczbę niepotrzebnych biopsji, którym muszą poddawać się pacjentki. Może mieć zastosowanie w badaniach kontrolnych dla osób z grupy wysokiego ryzyka, monitorowaniu terapii i kontroli po zakończeniu leczenia. Czytaj więcej

Pobierz skierowanie

OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne Test OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne dedykowany jest pacjentom z zespołem paranowotworowym, wykazującym objawy zaawansowanej neoplazji lub podejrzeniem nowotworu o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym. Test stosowany jest w celu weryfikacji podejrzeń lekarza i potwierdzenia, że objawy stwierdzone u pacjenta wywołane są obecnością nowotworu złośliwego, bywa pomocny w określeniu lokalizacji ogniska pierwotnego nowotworu. Czytaj więcej

Pobierz skierowanie (mężczyzna)Pobierz skierowanie (kobieta)

OncoBREAST Dx – Piersi (wkrótce) Precyzyjna diagnostyka nowotworu złośliwego piersi już wkrótce dostępna w sieciach współpracujących z nami laboratoriów.

OncoPROSTATE Dx – Prostata (wkrótce) Precyzyjna diagnostyka nowotworu prostaty już wkrótce dostępna w sieciach współpracujących z nami laboratoriów.

OncoLIVER Dx – Wątroba (wkrótce) Precyzyjna diagnostyka nowotworu wątroby już wkrótce dostępna we w sieciach współpracujących z nami laboratoriów.

Sprawdź czy jesteś w grupie ryzyka

Kiedy warto wykonać test
onkologiczny Onco Dx?

Czy wiesz, że przeciętny okres rozwoju guza (o średnicy 1 cm) wynosi nawet 5 lat. W przypadku niektórych nowotworów może wynosić on jednak nawet kilkadziesiąt lat, przez długi czas nie dając żadnych objawów wskazujących na rozwój choroby. Dlatego tak ważne jest cykliczne wykonywanie podstawowych badań kontrolnych i zachowanie czujności wobec wszelkich niepokojących nas objawów.

Dziś wiemy już, że na powstawanie większości nowotworów wpływają nasze uwarunkowania genetyczne, ale i czynniki środowiskowe, jak narażenie na kontakt z substancjami kancerogennymi, a także nasza dieta oraz styl życia. Co prawda indywidualne predyspozycje (obciążenia genetyczne) mogą wpłynąć na ryzyko wystąpienia choroby, nie oznaczają jednak, że na pewno przyjdzie nam się z nią zmierzyć. Sposób w jaki żyjemy może zarówno znacząco obniżyć ryzyko pojawienia się guza, jak i przyczynić się do jego rozwoju.

Główne czynniki ryzyka wpływające na powstawanie
nowotworów wskazane przez Światową organizację
Zdrowia WHO*:

 • Niska aktywność fizyczna
 • Nieprawidłowa dieta
 • Otyłość
 • Używki, jak alkohol i papierosy
 • Częsta ekspozycja na promieniowanie słoneczne
 • Kontakt z toksycznymi substancjami (w miejscu pracy lub w miejscu zamieszkania)

* Źródło: zalecenia WHO nt. raka

Test Onco Dx warto wykonywać w celach skutecznej i szybkiej diagnozy
u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, obciążonych genetycznie, narażonych przez czynniki środowiskowe, wiek lub styl życia, np.:

55 lat

Palacze po 55. roku życia,w przypadku nowotworu złośliwego płuca

40 lat

Kobiety po 40. roku życia, z obciążeniem w wywiadzie rodzinnym dotyczącym nowotworu złośliwego jajnika lub piersi.

50 lat

Mężczyźni po 50. roku życia, z poziomem 
PSA powyżej 4 ng/mL

Jesteś pacjentem?

Pobierz skierowanie

i zapytaj swojego lekarza o możliwość wykonania badania.

Biomarkery nowotworowe

Jak działają testy Onco Dx?

Biomarkery nowotworowe to cząsteczki, które od wielu już lat interesowały naukowców w kontekście diagnostyki chorób onkologicznych. Ich niewielka ilość obecna jest we krwi każdego człowieka. W przypadku rozwijającego się nowotworu obserwujemy wzrost ich stężenia. Oznaczenie biomarkerów nowotworowych we krwi lub w moczu pacjenta jest więc elementem skutecznej diagnostyki, która pozwala wykryć obecność choroby w bardzo wczesnym stadium jej rozwoju, jeszcze przed pojawieniem się pierwszych objawów.

W zależności od rodzaju testu Onco Dx, określenie korelacji biomarkerów umożliwia zasugerowanie typu i podtypu nowotworu złośliwego. Ułatwia to wprowadzenie skutecznej terapii oraz szybsze rozpoczęcie leczenia przy jednoczesnym skróceniu czasu potrzebnego na postawienie właściwej diagnozy.

Do określenia poziomu biomarkerów nowotworowych wystarczy próbka krwi lub moczu.

Skieruj pacjenta na test

Jesteś pacjentem? Pobierz skierowanie i zapytaj swojego
lekarza o możliwość wykonania badania.

Technologia, która uskutecznia proces diagnostyczny

IIAA, RALD i kryteria barcelońskie

IIAA - Iterative Internet Autonomous Agent

(Iteratywny niezależny agent internetowy) to narzędzie technologiczne stworzone do nieustannego przeszukiwania ogromnych i rosnących z każdym dniem baz danych artykułów i prac naukowych w celu odnajdywania informacji o nowatorskich markerach nowotworowych, które pomogą w opracowaniu kolejnych testów diagnozujących inne rodzaje nowotworów oraz zostaną włączone do przyszłych wersji aktualnie dostępnych testów.

RALD - Rapid Algorithm Development

(Model szybkiego rozwoju algorytmów) to model skracający czas tworzenia algorytmów MBDAA (czyli algorytmów określających aktywność choroby na podstawie panelu biomarkerów nowotworowych), działający w oparciu o proces inżynierii linii produktowej PFE (Product Family Engineering). Dzięki temu proces tworzenia wszystkich nowych algorytmów MBDAA charakteryzuje się szybkością i wysoką jakością.

Kryteria barcelońskie

to grupa czterech kryteriów stosowanych do oceny wyników testów w celu

ograniczenia głównych przyczyn otrzymywania wyników fałszywie pozytywnych podczas oznaczania poziomu markerów nowotworowych w surowicy. Kryteria barcelońskie powstały w ramach prac Komisji ds. Biomarkerów Nowotworowych przy Hiszpańskim Towarzystwie Biochemii Klinicznej i Patologii Molekularnej i obejmują one:

 1. Poziomy biomarkerów nowotworowych w surowicy.
 2. Eliminację łagodnych patologii poprzez wykluczenie głównego źródła wyników fałszywie dodatnich.
 3. Badania kontrolne w przypadku umiarkowanych poziomów markerów nowotworowych (sytuacja niejasna/nierozstrzygnięta).
 4. Interferencje oraz aspekt techniczny.

Jak dokładny jest test Onco Dx?

Czułość diagnostyczna testu Onco Dx wynosi nawe

96.5%

Swoistość diagnostyczna testu Onco Dx wynosi nawet

98.9%

Tak wysokie parametry testów (również w porównaniu do innych
dostępnych na rynku rozwiązań) sprawiają, że testy Onco Dx
z powodzeniem zastępują standardowe i często inwazyjne techniki
diagnostyczne lub wspierają proces diagnozy jako jako badanie potwierdzające.

Sprawdź parametry
poszczególnych testów Onco Dx:

Parametry testu* OncoLUNG Dx – Płuca

Czułość testu

Swoistość testu

PPV

NPV

Parametry testu* OncoOVARIAN Dx – Jajniki

Czułość testu

Swoistość testu

PPV

NPV

Parametry testu* OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne

Czułość testu

Swoistość testu

PPV

NPV

* Czym są poszczególne parametry:

Czułość to wskaźnik określający zdolność do prawidłowego rozpoznania obecności nowotworu złośliwego w lokalizacji ocenianej przez test.

Swoistość to wskaźnik określający zdolność do prawidłowego wykluczenia obecności nowotworu złośliwego w lokalizacji ocenianej przez test.

PPV to wskaźnik określający liczbę wyników prawdziwie dodatnich, czyli poprawnie określonych wśród wszystkich wyników dodatnich.

NPV to wskaźnik określający liczbę wyników prawdziwie ujemnych, czyli poprawnie określonych wśród wszystkich wyników ujemnych.

Zobacz przykładowy raport z testu Onco Dx

Jak wygląda wynik testu
onkologicznego ?

Raport końcowy z testu generowany jest w oparciu o dane analizowane przez algorytm.

Wynik uwzględnia oznaczenie biomarkerów we krwi lub moczu oraz informacje pozyskane w wywiadzie medycznym.

W raporcie znajdują się informacje o pacjencie, wyniki badań laboratoryjnychoraz komentarze do nich.

Co oznaczają poszczególne wyniki testy onkologicznego Onco Dx:

Zielone pole (niskie prawdopodobieństwo)

Prawdopodobieństwo obecności nowotworu jest niskie, zaleca się powtórzenie badania kontrolnego po rekomendowanym przez lekarza czasie.

Zobacz przykładowe
raporty z niskim prawdopodobieństwem

Żółte pole (umiarkowane prawdopodobieństwo)

Prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego jest umiarkowane. Aby uzyskać wynik powtarzalny test powinien być ponownie wykonany po upływie sugerowanego w raporcie czasu. Lekarz może także zestawić poziomy markerów z poprzednimi oznaczeniami (jeśli są dostępne). Nowotwór występuje u jednej na trzy osoby, u których ryzyko zostało określone jako „Umiarkowane”.

Zobacz przykładowe raporty z niskim
prawdopodobieństwem

Czerwone pole (wysokie prawdopodobieństwo)

Prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego jest wysokie. Wynik należy skonsultować z lekarzem w celu potwierdzenia diagnozy.

Zobacz przykładowe
raporty z niskim prawdopodobieństwem

PAMIĘTAJ: Diagnoza postawiona we wczesnej fazie rozwoju nowotworu
daje ogromne szanse na wyleczenie.

Skieruj pacjenta na test

Jesteś pacjentem?

Pobierz skierowanie i zapytaj swojego lekarza
o możliwość wykonania badania.

Współpracujemy z laboratoriami w całej Polsce

Sprawdź gdzie można wykonać
test Onco Dx

Obecnie testy można wykonać w laboratoriach Dialab, ALAB i Śląskie Laboratoria Analityczne.

Znajdź najbliższą placówkę wchodząc na stronę naszego partnera:

Odpowiednie skierowanie możesz pobrać na naszej stronie
klikając poniżej:

Pobierz skierowanie

Lub otrzymać w placówkach naszych partnerskich sieci laboratoryjnych,
w których dostępne jest badanie. Zalecamy wypełnienie skierowania i omówienie wyników testu podczas wizyty u lekarza.

Zostań naszym partnerem

Najbardziej innowacyjne testy
onkologiczne Onco Dx dla
Twoich pacjentów

Dołącz do naszych partnerów

Oferuj swoim pacjentom najskuteczniejsze testy diagnostyczne opracowane przez światowej klasy specjalistów.

Najnowocześniejsze technologie, zaawansowane samouczące się algorytmy i moc ludzkiej myśli – wszystko w służbie pacjentom potrzebującym innowacyjnej, diagnostyki nowotworowej.

Razem dajemy ludziom szansę na dłuższe i zdrowsze życie.

Zostań Partnerem

Dla specjalisty

Poznaj bliżej technologie, procedury i kryteria analiz stojące za testami Onco Dx oraz firmę Bioprognos.

Twoja wiedza i wsparcie mają ogromne znaczenie. Poznaj nowoczesne rozwiązania diagnostyczne od Biorpognos, wykorzystaj je w opiece nad pacjentami lub podziel się z nami swoją opinią.

Dowiedz się więcej

Mniejszy dyskomfort i większa pewność.

korzystaj z pierwszej tak
precyzyjnej alternatywy dla
standardowych badań
diagnozujących nowotwory.

Teraz wystarczy jedynie badanie krwi, aby uzyskać wartościowe dane diagnostyczne, ograniczając przy tym liczbę niekoniecznych biopsji. Poziom obecnych we krwi biomarkerów nowotworowych podnosi się znacznie jeszcze przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby – to bardzo ważne, by wykryć nowotwór właśnie w tak wczesnym stadium.

Sprawdź co oferuje mało inwazyjna diagnostyka onkologiczna z testami Onco Dx.

Skorzystaj z precyzyjnej diagnozy nowotworów na poziomie molekularnym.

Zwiększ szansę na całkowite wyleczenie:

SKIERUJ PACJENTA NA TEST