Poznaj test OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne

Test diagnozujący nowotwór o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym.
Wskazujący lokalizację ogniska pierwotnego

Dowiedz się więcej

Skuteczna i szybsza diagnoza pacjentów
z niespecyficznymi objawami

Pierwszy test lokalizujący ognisko
pierwotne nowotworu

Na podstawie danych z SEER 18 ( The Surveillance, Epidemiology, and End Results – Program dostarczający informacji o statystykach nowotworowych w Stanach Zjednoczonych) z lat 2007–2013, mniej niż 10% pacjentów, u których stwierdzono nowotwór o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym, przeżyje 5 lub więcej lat.

Zwiększ szanse swoich pacjentów na dłuższe życie dzięki precyzyjnej i szybkiej diagnozie.

Test OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne to wyrób medyczny posiadający Deklarację zgodności CE. To innowacyjny, nieinwazyjny, precyzyjny i opłacalny test, którego skuteczność w rozpoznawaniu nowotworu o nieznanym ognisku pierwotnym została już potwierdzona.

Podstawa naukowa

Badania, które przyczyniły się
do opracowania testu
OncoCUP Dx - Ognisko pierwotne

Poznaj grupę naukowców i specjalistów medycznych, których prace badawcze pomogły
w opracowaniu pierwszego tak precyzyjnego testu wspierającego diagnostykę nowotworu
o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym.

Grupa badawcza:

Rafael Molina; Josep M. Auge, Xavier Filella, Jose M. Escudero

Laboratory of Clinical Biochemistry (Unit for Cancer Research), Hospital Clinic, Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), University of Barcelona

Xavier Bosch; Alfonso López-Soto

Department of Internal Medicine, Hospital Clinic, Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), University of Barcelona

Victor Molina

Department of Surgery, Hospital Clinic, Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi I Sunyer (IDIBAPS), University of Barcelona

Manel Solé

Department of Pathology, Hospital Clinic, Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), University of Barcelona

Jakie zastosowanie ma test OncoCUP Dx - Ognisko Pierwotne?

Test OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne możesz wykorzystać w celu:

 • Zlokalizowania ogniska pierwotnego nowotworu, co może wpłynąć na skrócenie procesu diagnostycznego i szybsze rozpoczęcie leczenia,
 • Potwierdzenia lub wykluczenia wcześniejszej diagnozy opartej o wyniki uprzednio przeprowadzonych badań obrazowych, takich jak tomografia komputerowa lub obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, dzięki wyższej czułości i swoistości niż w przypadku diagnostyki obrazowej,
 • Skuteczniejszego rokowania, test OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne pomoże ocenić aktywność nowotworu, a także określić szanse pacjenta na powrót do zdrowia,
 • Dopasowania odpowiedniej terapii. Test OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne ułatwi podjęcie decyzji dotyczących leczenia (takich jak zalecenie immunoterapii po operacji i/lub radioterapii bądź ich niestosowania).
 • Skutecznego monitorowania leczenia – analizując zmiany w obecności lub ilości jednego lub kilku markerów nowotworowych można precyzyjnie ocenić reakcję nowotworu na wprowadzone leczenie.
 • Wykrywania możliwych nawrotów. Wypatrywanie zmian w ilości markerów nowotworowych może stanowić część badań kontrolnych i ułatwić wykrycie nawrotu znacznie wcześniej niż inne metody diagnostyczne.

Prowadzisz pacjentów, u których warto zastosować test OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne

Skieruj pacjenta na test

Jesteś pacjentem?
Pobierz skierowanie (Mężczyzna)/Pobierz skierowanie (Kobieta) i zapytaj swojego lekarza o możliwość wykonania badania.

Jakich pacjentów warto skierować na test OncoCUP Dx - Ognisko pierwotne?

Ze względu na niską inwazyjność test OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne  można szybko i łatwo wykonać u każdego pacjenta zarówno w celu weryfikacji diagnozy, w trakcie procesu leczenia jak i po jego zakończeniu. Test do diagnostyki nowotworu złośliwego o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym będzie miał jednak szczególne zastosowanie w przypadku:

Pacjentów z zespołem paranowotworowym lub podejrzeniem zaawansowanej neoplazji.
Pacjentów, u których stwierdzono jedną lub więcej zmian przerzutowych, ale wskazanie ogniska pierwotnego nie jest możliwe.

Test OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne pomoże również w precyzyjnej diagnostyce pacjentów z podejrzeniem nowotworu o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym, u których występują niespecyficzne objawy takie jak:

 • uporczywy lub pogarszający się kaszel,
 • ból w klatce piersiowej pogarszający się podczas głębokiego oddychania, kaszlu lub śmiechu,
 • chrypka,
 • utrata apetytu,
 • krwioplucie lub odkrztuszanie rdzawo zabarwionej plwociny,
 • płytki oddech,
 • uczucie zmęczenia lub osłabienia,
 • utrzymujące się lub nawracające infekcje np. zapalenie oskrzeli lub płuc,
 • świsty oddechowe,
 • Zespół Hornera.
Skieruj pacjenta na testPobierz przykładowy raport

Popraw rokowanie u swoich pacjentów

Stawiaj szybkie i skuteczne diagnozy

Rokowanie w przypadku pacjentów z nowotworem o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym jest często niepomyślne. Średni czas przeżycia wynosi około 3 miesiące, przy czym mniej niż 25% pacjentów dożywa 1 roku, a tylko 10% przeżywa 5 lat.

Według Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej znacznie lepsze rokowanie dotyczy pacjentów, u których nowotwór rozpoznany zostanie na etapie, w którym mamy do czynienia:

 • z pojedynczym przerzutem,
 • ograniczonym zasięgiem choroby,
 • wolnym wzrostem nowotworu,
 • prawidłową lub nieznacznie podwyższoną aktywnością dehydrogenazy kwasu mlekowego i rozpoznaniem niektórych typów histologicznych.

Niestety  w przypadku 50% pacjentów diagnoza stawiana jest w stadium, w którym obecne są już liczne przerzuty.  Test OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne dzięki określeniu lokalizacji ogniska pierwotnego nowotworu pozwala na szybkie postawienie precyzyjnej diagnozy i ukierunkowanie terapii, dając pacjentom szansę na dłuższe życie i znacząco obniżając odsetek śmiertelności.

Sprawdź skuteczność testów Onco Dx w swoim gabinecie.

Szybsza diagnostyka bez zbędnego obciążania pacjenta

Jeden precyzyjny test zamiast wielu kosztownych i czasochłonnych badań

Test OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne znajduje zastosowanie w diagnostyce pacjentów z niespecyficznymi objawami jako narzędzie umożliwiające szybkie określenie prawdopodobnej lokalizacji ogniska pierwotnego choroby nowotworowej. Test nie ma aktualnie odpowiednika na rynku i jest pierwszym tak skutecznym i mało inwazyjnym testem, którego zastosowanie znacząco skróci proces diagnostyczny i umożliwi wprowadzenie precyzyjnego leczenia.

W przypadku standardowej diagnostyki nowotworu o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym zanim pacjent trafi do odpowiedniego specjalisty i rozpocznie ukierunkowane leczenie musi zostać poddany różnym badaniom diagnostycznym. Problem stanowi ich inwazyjność oraz czasochłonność, wśród nich są: badania laboratoryjne i analizy mikrobiologiczne, badanie radiologiczne, tomografia komputerowa, echografia, scyntygrafia, endoskopia przewodu pokarmowego oraz biopsje. Liczbę tych badań można mocno ograniczyć właśnie dzięki zastosowaniu testu OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne. Dzięki wskazaniu lokalizacji ogniska pierwotnego nowotworu, test pozwoli lekarzowi szybko wyznaczyć właściwą ścieżkę diagnostyczną.

Jak działa test OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne?

Test opiera się na wywiadzie medycznym i badaniu krwi umożliwiając szybsze postawienie trafnej diagnozy u pacjentów z podejrzeniem nowotworu o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym. Celem testu jest ograniczenie liczby nieadekwatnych badań diagnostycznych, skrócenie czasu hospitalizacji i redukcja kosztów z nią związanych, a także zmniejszenie ryzyka wystąpienia kolejnych przerzutów.

Test wskazuje prawdopodobną lokalizację nowotworu na podstawie obliczeń wykonanych przez algorytm przetwarzający dane z wywiadu lekarskiego i wyniki z badania krwi.

Wywiad lekarski

Dane osobowe: wiek, płeć, rasa

Choroby współistniejące: wodobrzusze, łagodny przerost prostaty, cholestaza, przewlekła choroba wątroby, żółtaczka, krwotok maciczny, zapalenie trzustki, pęcherzyca/łuszczyca, wysięk osierdziowy/opłucnowy, zapalenie prostaty, niewydolność nerek

Badanie krwi:

Markery nowotworowe: AFP, β-hCG, CA 15.3, CA 19.9, CA 72.4, CA 125, CEA, CYFRA 21-1, HE4, NSE, ProGRP, PSA całkowite, PSA wolne, SCC, S100

Biochemia ogólna: kreatynina, ASAT, ALAT, GGTP, bilirubina całkowita

Skorzystaj z testu OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne w diagnostyce swoich pacjentów

Skieruj pacjenta na test

Jesteś pacjentem?
Pobierz skierowanie i zapytaj swojego lekarza o możliwość wykonania badania.

Rewolucja w diagnostyce nowotworu

Pierwszy test umożliwiający precyzyjną diagnostykę nowotworu o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym

Obecnie test OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne umożliwia wskazanie prawdopodobnej lokalizacji  pierwotnej spośród 30 rodzajów nowotworów złośliwych. W ciągu najbliższych kilku lat, w wyniku zaplanowanych badań, do puli lokalizacji wskazywanych przez test włączone zostaną kolejne rodzaje nowotworów umożliwiając diagnostykę jeszczę większej grupy pacjentów.

Aktualnie test OncoCUP – Dx Ognisko pierwotne umożliwia szczegółową diagnostykę pacjentów z niespecyficznymi objawami wskazując prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego  oraz określając przypuszczalne ognisko pierwotne nowotworu spośród poniższych:

 • rak piersi,
 • płaskonabłonkowy rak szyjki macicy,
 • guz endometrium,
 • nowotwory ginekologiczne,
 • nowotwór trofoblastu,
 • rak jajnika,
 • nowotwór nabłonkowy jajnika,
 • nowotwór germinalny jajnika,
 • guz stromalny jajnika wywodzący się z komórek sznurów płciowych,
 • śluzowy guz jajnika,
 • rak prostaty,
 • rak jądra,
 • rak pęcherza moczowego,
 • nowotwór urologiczny,
 • mięsak,
 • chłoniak,
 • czerniak złośliwy,
 • rak płuca,
 • drobnokomórkowy rak płuca (SCLC),
 • guz neuroendokrynny,
 • niedrobnokomórkowy rak płuca (NSCLC), w tym gruczolakorak bądź rak płaskonabłonkowy,
 • nowotwór układu pokarmowego,
 • rak żołądka,
 • rak wątroby,
 • rak jelita grubego,
 • rak trzustki,
 • rak rdzeniasty tarczycy,
 • rak płaskonabłonkowy innego typu

Prowadzisz pacjentów, u których warto zastosować test OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne

Skieruj pacjenta na test

Opracowanie i zastosowanie testu

Algorytm stanowiący podstawę testu, dzięki danym pochodzącym od pacjentów ze szpitali i ośrodków medycznych z różnych części świata, opracowała hiszpańska firma Bioprognos.

Test OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne został przetestowany w hiszpańskich QDU (Quick Diagnostic Units) – jednostkach diagnostycznych będących alternatywą dla tradycyjnej hospitalizacji, stworzonych z myślą o redukcji czasu i kosztów procedury diagnozowania pacjenta bez obniżania jakości świadczeń medycznych i z zachowaniem troski o pacjenta.

Czytaj więcej o testach Onco Dx

Krzywa ROC

Krzywa testu OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne, bazującego na połączonych wynikach markerów nowotworowych: AFP, β-hCG, CA 15.3, CA 19.9, CA 72.4, CA 125, CEA, CYFRA 21-1, HE4, NSE, ProGRP, PSA, fPSA, SCC i S100, oraz informacjach o chorobach współistniejących i innych danych uzyskanych w  grupie 5.456 pacjentów.

Dzięki wysokim parametrom w zakresie czułości  – 82,4% i swoistości – 98,1% test daje możliwość przeprowadzenia bardzo precyzyjnej diagnostyki nowotworu o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym.

Krzywa ROC

Krzywa ROC

OncoCUP Dx - Ognisko pierwotne to test

Precyzyjny
Czułość – 82,4 %
Swoistość – 98,1%

Niemalże bezbolesny
Oparty na prostym badaniu krwi oraz wywiadzie lekarskim

Skuteczny
Znacznie redukuje liczbę wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych, typowych dla innych procedur diagnostycznych

Korzystny dla pacjenta
Umożliwia wskazanie prawdopodobnej lokalizacji pierwotnej spośród 30 rodzajów nowotworów złośliwych, dzięki czemu możliwe jest szybkie podjęcie leczenia

Oparty o rzeczywiste dane
Został zaprojektowany w oparciu o dane pochodzące od 5 456 pacjentów, a następnie dopracowany na podstawie innych badań

 Sprawdź gdzie wykonasz test

Zobacz inne dostępne testy z serii Onco Dx:

OncoLUNG Dx – Płuca
Czytaj więcej

OncoOVARIAN Dx – Jajniki
Czytaj więcej

Publikacje źródłowe i powiązane

Sprawdź listę publikacji dla lekarzy

Publikacje źródłowe

 1. Molina, R., Bosch X., Auge J. M., Filella X., Escudero J. M., Molina V., Sole M. and Lopez-Soto A. (2012). “Utility of serum tumor markers as an aid in the differential diagnosis of patients with clinical suspicion of cancer and in patients with cancer of unknown primary site.” Tumour Biol 33(2): 463-474. DOI: 10.1007/s13277-011-0275-1
 2. Trapé, J. and Molina R. (2006). “Aspectos generales de los marcadores tumorales.” JANO 1620: 45-48. PDF
 3. Molina R., Filella X., Trapé J., Augé J. M., Barco A., Cañizares F., Colomer A., Fernandez A., Gaspar M. J., Martinez-Peinado A., Pérez L., Sánchez M., Escudero J. M. (2013). “Principales causas de falsos positivos en los resultados de marcadores tumorales en suero.” Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. Comisión de Marcadores Biológicos del Cáncer. PDF

Publikacje powiązane

 1. Abdelmoniem S, Zaki E, Imam H, Badrawy H, Ali S, Maximous D. Diagnostic value of a panel of tumor markers as a part of a diagnostic work-up for ascites of unknown etiology – Open Journal of Gastroenterology – 2012. DOI: 10.4236/ojgas.2012.23020
 2. Briasoulis E, Pavlidis N. Cancer of Unknown Primary Origin. Department of Medicine/Oncology Unit, Ioannina University Hospital, Ioannina, Greece. The Oncologist 1997;2:142-152. DOI: 10.1.1.484.4291
 3. Duffy, M. J. (2010). “Clinical Utility of Tumor Markers: What the Guidelines Recommend.” Journal of Laboratory Diagnostics 46(3): 281-291. PDF
 4. Duffy, M. J. and P. McGing (2010). Guidelines for the use of Tumour Markers. PDF
 5. Fizazi K, Greco F, Pavlidis N, Daugaard G, Oien K, Pentheroudakis G. Cancers of unknown primary site: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up – Annals of Oncology – 2015. DOI: 10.1093/annonc/mdv305
 6. Furrukh M, Burney I.Cancer of Unknown Primary Site: Not All is Lost! JBR Journal of Clinical Diagnosis and Research – 2015. DOI: 10.4172/2376-0311.1000115
 7. Hemminki K, Bevier M, Hemminki A, Sundquist J. Survival in cancer of unknown primary site: population-based analysis by site and histology. Ann Oncol. 2012;23(7):1854-63. PMID: 22115926
 8. Hemminki K, Ji J, Sundquist J, Shu X. Familial risks in cancer of unknown primary: tracking the primary sites. J Clin Oncol. 2011;29(4):435-40. DOI: 10.1200/JCO.2010.31.5614
 9. Mayeux, R. (2004). “Biomarkers: potential uses and limitations.” NeuroRx 1(2): 182-188. DOI: 10.1602/neurorx.1.2.182
 10. Medicine, T. A. f. c. B. L. (2013). RECOMMENDATIONS AS A RESULT OF THE ACB NATIONAL AUDIT ON TUMOUR MARKER SERVICE PROVISION. PDF
 11. NICE Clinical Guidelines, No. 104. Diagnosis and management of metastatic malignant disease of unknown primary origin. Clinical Guideline. Evidence Review. National Collaborating Centre for Cancer (UK); 2010 Jul. PMID: 22259823
 12. Novakovic, S. (2004). “Tumor markers in clinical oncology.” Radiology and Oncology 38(2). PDF
 13. Perez, E. O. and M. I. Aceituno Azaustre (2014). “Utilidad clínica de los marcadores tumorales.” Revista Médica de Jaén(4): 2-12. PDF
 14. Perkins, G. L., E. D. Slater, G. K. Sanders and J. G. Prichard (2003). “Serum Tumor Markers.” American Family Physician 68(6): 1075 – 1082. PDF
 15. Sharma, S. (2009). “Tumor markers in clinical practice: General principles and guidelines.” Indian J Med Paediatr Oncol 30(1): 1-8. PMCID: PMC2902207
 16. Stieber, P., R. Hatz, S. Holdenrieder, R. Molina, M. Nap, J. von Pawel, A. Schalhorn, J. Schneider and K. Yamaguchi (2006). Practice Guidelines And Recommendations For Use Of Tumor Markers In The Clinic. National Academy of Clinical Biochemistry Guidelines for the use of tumor markers in Lung Cancer. PDF
 17. Sturgeon, C. (2002). “Practice guidelines for tumor marker use in the clinic.” Clin Chem 48(8): 1151-1159. PMID: 12142367
 18. Sturgeon, C. M., E. P. Diamandis, B. R. Hoffman, D. W. Chan, S. L. Ch’ng, E. Hammond, D. F. Hayes, L. A. Liotta, E. F. Petricoin, M. Schmitt, O. J. Semmes, G. Söletormos and E. van der Merwe (2009). National Academy of Clinical Biochemistry Laboratory Medicine Practice Guidelines for use of tumor markers in clinical practice: quality requirements. DOI: 10.1373/clinchem.2007.094144
 19. Sturgeon, C. M., M. J. Duffy, B. R. Hoffman, R. Lamerz, H. A. Fritsche, K. Gaarenstroom, J. M. G. Bonfrer, T. Ecke, H. B. Grossman, P. Hayes, R.-T. Hoffmann, S. P. Lerner, F. Lohe, J. Louhimo, I. Sawczuk, K. Taketa and E. P. Diamandis (2010). USE OF TUMOR MARKERS IN LIVER, BLADDER, CERVICAL, AND GASTRIC CANCERS, The National Academy of Clinical Biochemistry. PDF
 20. Sturgeon, C. M., B. R. Hoffman, D. W. Chan, S. L. Ch’ng, E. Hammond, D. F. Hayes, L. A. Liotta, E. F. Petricoin, M. Schmitt, O. J. Semmes, G. Soletormos, E. van der Merwe, E. P. Diamandis and B. National Academy of Clinical (2008). “National Academy of Clinical Biochemistry Laboratory Medicine Practice Guidelines for use of tumor markers in clinical practice: quality requirements.” Clin Chem 54(8): e1-e10. DOI: 10.1373/clinchem.2007.094144
 21. Trape, J., G. Gurt, J. Franquesa, J. Montesinos, A. Arnau, M. Sala, F. Sant, E. Casado, J. M. Ordeig, C. Bergos, F. Vida, P. Sort, A. Isava, M. Gonzalez and R. Molina (2015). “Diagnostic Accuracy of Tumor Markers CYFRA21-1 and CA125 in the Differential Diagnosis of Ascites.” Anticancer Res 35(10): 5655-5660. PMID: 26408739
 22. Trape, J., R. Molina, F. Sant, J. Montesinos, A. Arnau, J. Franquesa, R. Blavia, E. Martin, E. Marquilles, D. Perich, C. Perez, J. M. Roca, M. Domenech, J. Lopez and J. M. Badal (2012). “Diagnostic accuracy of tumour markers in serous effusions: a validation study.” Tumour Biol 33(5): 1661-1668. DOI: 10.1007/s13277-012-0422-3
 23. Trapé Pujol, J. and R. Molina Porto (2006). “Aspectos generales de los marcadores tumorales.” JANO 1620: 45-48. PDF