Poznaj test OncoLUNG Dx – Płuca

Test do wczesnej diagnostyki nowotworu płuca

Czytaj więcej

Diagnoza, która może uratować życie Twoim pacjentom

Rozpocznij leczenie zanim wystąpią
pierwsze objawy nowotworu

Czy wiesz że:

Rak płuca to jednocześnie najczęściej wykrywany nowotwór w Polsce. Zgodnie z danymi Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej wykrywany jest każdego roku u ok. 16 000 mężczyzn i 6000 kobiet.
Nowotwory złośliwe płuc przez długi czas mogą nie dawać żadnych objawów, dlatego tak często wykrywane są dopiero w późnym stadium rozwoju choroby.
Na podstawie danych z Krajowego Rejestru Nowotworów z lat 2003-2005, jedynie 13,1% pacjentów, u których stwierdzono raka płuca i oskrzeli, przeżyje 5 lub więcej lat.
Wśród wszystkich nowotworów złośliwych stanowi najczęstszą przyczynę śmierci. W 2010 roku odpowiadał za ok. 22 500 zgonów w naszym kraju.

Wczesna diagnoza raka płuc może zmienić wszystko

Test OncoLUNG Dx – Płuca to wyrób medyczny posiadający Deklarację zgodności CE

To innowacyjny, nieinwazyjny, precyzyjny i opłacalny test, którego skuteczność w rozpoznawaniu raka płuca została już potwierdzona.

Zobacz deklaracje zgodności CE

Badania, które przyczyniły się do opracowania
testu OncoLUNG Dx - Płuca

Poznaj grupę naukowców i specjalistów medycznych, których prace badawcze pomogły
w opracowaniu pierwszego tak precyzyjnego testu diagnozującego nowotwór płuca.

Grupa badawcza:

Rafael Molina,
Laboratory of Biochemistry (Oncobiology Unit), Biomedical Diagnostic Center (CDB)
Josep Maria Auge,
Laboratory of Biochemistry (Oncobiology Unit), Biomedical Diagnostic Center (CDB)
Nuria Viñolas,
Medical Oncology Department Hospital Clinic, IDIBAPS, University of Barcelona, Barcelona, Spain (CDB)
Jose Ramirez,
Pathology Department, CDB, Hospital Clinic, IDIBAPS, University of Barcelona, Barcelona, Spain
Laureano Molins,
Respiratory Institute
Ramon M. Marrades,
Respiratory Institute
Jose M. Escudero,
Laboratory of Biochemistry (Oncobiology Unit), Biomedical Diagnostic Center (CDB)
Noemi Reguart,
Medical Oncology Department, Hospital Clinic, IDIBAPS, University of Barcelona, Barcelona, Spain
Xavier Filella,
Laboratory of Biochemistry (Oncobiology Unit), Biomedical Diagnostic Center (CDB)
Alvar Agusti,
Respiratory Institute, CIBERES (Centro de Investigacion Biomedica en Red de Enfermedades Respiratorias), Spain

Ośrodki badawcze:

 • Hospital Clinic of Barcelona
 • University of Barcelona
 • CIBERES (Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Respiratorias – Biomedical Research Networking Center on Respiratory Diseases)

 

Publikacje naukowe:

Assessment of a Combined Panel of Six Serum Tumor Markers for Lung Cancer.

Jakie zastosowanie ma test OncoLUNG Dx - Płuca?

Test OncoLUNG Dx – Płuca stanowi skuteczne narzędzie diagnostyczne w przypadku nowotworu złośliwego płuca oraz dodatkową pomoc przy niejednoznacznych wynikach badań obrazowych, co pozwala zmniejszyć liczbę niekoniecznych biopsji, którym muszą się poddawać pacjenci. Może mieć także zastosowanie w badaniach przesiewowych u osób z grupy wysokiego ryzyka, rokowaniu i wykrywaniu nawrotów choroby.

Test diagnozujący nowotwór złośliwy płuc OncoLUNG Dx – Płuca może:

 • Pomóc w ocenie diagnostycznej pacjentów z grupy wysokiego ryzyka (nałogowi palacze po 55 roku życia);
 • Potwierdzić lub wykluczyć obecność nowotworu złośliwego płuca stwierdzonego w wynikach wcześniej przeprowadzonych badań, takich jak tomografia komputerowa, dzięki wyższej czułości i swoistości niż w przypadku diagnostyki obrazowej;
 • Pomóc lekarzom ocenić postępowanie nowotworu i jego odpowiedź na leczenie, a także określić szanse pacjenta na powrót do zdrowia;
 • Ułatwić podejmowanie decyzji dotyczących leczenia (takich jak zalecenie immunoterapii po operacji i/lub radioterapii bądź nie)
 • Ułatwić monitorowanie leczenia (lekarze mogą wykorzystać zmiany w obecności lub ilości jednego lub kilku markerów nowotworowych, żeby ocenić reakcję nowotworu na zastosowane leczenie)
 • Pomóc w szybkim wykryciu możliwych nawrotów (obserwowanie zmian w ilości markerów nowotworowych może stanowić część badań kontrolnych i ułatwić wykrycie nawrotu wcześniej niż inne metody).

Prowadzisz pacjentów, u których warto zastosować test OncoLUNG Dx – Płuca?

Skieruj pacjenta na test

Jesteś pacjentem?
Pobierz skierowanie i zapytaj swojego lekarza o możliwość wykonania badania.

Jakich pacjentów warto skierować na test OncoLUNG Dx - Płuca?

Ze względu na niską inwazyjność – test OncoLUNG Dx – Płuca można szybko i łatwo wykonać u każdego pacjenta w celu weryfikacji diagnozy, w trakcie procesu leczenia jak i po jego zakończeniu. Test diagnozujący nowotwór złośliwy płuca  będzie miał jednak szczególne zastosowanie w przypadku dwóch grup pacjentów.

Pacjenci z grupy wysokiego ryzyka (osoby palące powyżej 55. roku życia z objawami sugerującymi raka płuca).
Pacjenci z podejrzeniem raka płuca wynikającym z wcześniejszych badań obrazowych,
u których należy wykonać biopsję, aby potwierdzić obecność nowotworu złośliwego.
Skieruj pacjenta na testPobierz przykładowy raport

Popraw rokowanie u swoich pacjentów

Stawiaj szybkie i skuteczne diagnozy

Drobnokomórkowy rak płuca rozwija się dynamicznie i często w momencie rozpoznania znajduje się on już w stadium zaawansowanym. Z drugiej strony, niedrobnokomórkowy rak płuca rozwija się wolniej i może zostać zdiagnozowany w stadium, w którym możliwe będzie chirurgiczne usunięcie zmiany.

Leczenie nowotworów płuca w I, często i II stadium może ograniczyć się wyłącznie do chirurgicznego wycięcia zmiany, bez stosowania chemioterapii lub radioterapii. Im szybciej postawiona zostanie diagnoza, tym większa szansa na uratowanie jak największej ilości płuca  (wycina się tylko pojedynczy zaatakowany płat płuca). Zwiększa to komfort i długość życia pacjenta po zakończonym leczeniu.

Wskaźnik 5-letniego przeżycia:

U pacjentów zdiagnozowanych
we wczesnym stadium: IA

Wskaźnik jest najwyższy
i wynosi 75%
(średnie przeżycie wynosi 5-10 lat)

U pacjentów zdiagnozowanych
w zaawansowanymstadium: IIB

Wskaźnik
wynosi 49 %
(średnie przeżycie wynosi 1,5-3 lata)

U pacjentów zdiagnozowanych
w późnym stadium: IIIB

Wskaźnik
wynosi 7-9 %
(średnie przeżycie wynosi 10-16 miesięcy)

Więcej danych: “PROFILAKTYKA RAKA PŁUCA”

Ze względu na bardzo częsty brak objawów obecnie diagnoza stawiana jest najczęściej  w późnym stadium IIIB.

Najlepsze wyniki daje wczesne wykrycie choroby i możliwość chirurgicznego usunięcia zmiany oraz uniknięcia chemio- i radioterapii. OncoLUNG Dx – Płuca to diagnoza nowotworu jeszcze na wczesnym etapie rozwoju nowotworu – daj swoim pacjentom szansę na szybki powrót do zdrowia.

Sprawdź skuteczność testów Onco Dx w swoim gabinecie

Wyklucz chorobę bez obciążania pacjenta

Alternatywa dla inwazyjnych i niekoniecznych badań

Wiek i palenie papierosów to dwa główne czynniki wpływające na ryzyko zachorowania na raka płuca. Jeżeli pacjent znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka ze względu na te czynniki, standardowo zaleca się przeprowadzenie tomografii komputerowej – inwazyjnego badania, w którym łagodne zmiany często uznawane są za potencjalnie złośliwe i wymagają dalszego diagnozowania.

Badanie z wykorzystaniem tomografii komputerowej często daje wynik dodatni, co skutkuje skierowaniem pacjentów na dodatkowe biopsje w celu określenia charakteru zmian.
W  przypadku aż 97 % pacjentów wykryte w badaniu obrazowym guzy okazują się łagodne, co oznacza, że w ogromnej mierze biopsje są wykonywane niepotrzebnie.

Test OncoLUNG Dx – Płuca jako narzędzie diagnozujące wyłącznie  nowotwór płuca o złośliwym charakterze pozwala oszczędzić pacjentom licznych i niekoniecznych badań inwazyjnych. OncoLUNG Dx – Płuca szybko i skutecznie potwierdzi lub wykluczy złośliwy charakter zmian i znacznie skróci proces diagnostyczny.

Poziom wykrywalności zmian nowotworowych w płucach dla poszczególnych badań:

Tomografia komputerowa Test OncoLUNG Dx
Niskodawkowa tomografia komputerowa może wykryć zmianę wielkości kilku milimetrów – standardowy aparat TK skanuje płuca co 5mm. Wykrywa nowotwór już na wczesnym etapie, czyli jak tylko rozpocznie się proces jego rozwoju – znacznie poniżej poziomu wykrywalności badań obrazowych.

W Polsce wykonano 4 programy screeningowe, badania obejmowały osoby z grupy wysokiego ryzyka, nie obserwujące u siebie żadnych objawów.

U ok. 33 % badanych wykryto zmiany w płucach, ok. 1% to nowotwory złośliwe, w przypadku 70% był to nowotwór w I stadium rozwoju.

Skorzystaj z testu OncoLUNG Dx – Płuca w diagnostyce swoich pacjentów

Skieruj pacjenta na test

Jesteś pacjentem?
Pobierz skierowanie i zapytaj swojego lekarza o możliwość wykonania badania.

OncoLUNG Dx – Płuca to test

Precyzyjny
Czułość – 82,4 %
Swoistość – 98,1%

Niemalże bezbolesny
Oparty na prostym badaniu krwi oraz wywiadzie lekarskim

Skuteczny
Znacznie redukuje liczbę wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych, typowych dla innych procedur diagnostycznych

Korzystny dla pacjenta
Pozwala ograniczyć liczbę niepotrzebnych biopsji, np. gdy guz ma charakter łagodny (czego nie można stwierdzić w badaniu obrazowym)

Oparty o rzeczywiste dane
Zaprojektowany w oparciu o dane pochodzące od 4 296 pacjentów,
a następnie dopracowany na podstawie innych badań

Publikacje źródłowe i powiązane

Sprawdź listę publikacji dla lekarzy specjalistów

Publikacje źródłowe

 1. Molina, R., Marrades R. M., Auge J. M., Escudero J. M., Vinolas N., Reguart N., Ramirez J., Filella X., Molins L. and Agusti A. (2016). “Assessment of a Combined Panel of Six Serum Tumor Markers for Lung Cancer.” Am J Respir Crit Care Med 193(4): 427-437. DOI: 10.1164/rccm.201404-0603OC
 2. Molina R., Filella X., Trapé J., Augé J. M., Barco A., Cañizares F., Colomer A., Fernandez A., Gaspar M. J., Martinez-Peinado A., Pérez L., Sánchez M., Escudero J. M. (2013). “Principales causas de falsos positivos en los resultados de marcadores tumorales en suero.” Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. Comisión de Marcadores Biológicos del Cáncer. PDF
 3. PROFILAKTYKA RAKA PŁUCA, Lek. med. Anna RucińskaSpecjalista Radioterapii OnkologicznejZakład Radioterapii I Wielkopolskie Centrum Onkologii: https://slideplayer.pl/slide/4307260/
 4. https://www.zwrotnikraka.pl/test-oncolung-dx-pluca-diagnostyka-nowotworu/
 5. Najnowsze opracowanie: “Rak płuca w Polsce – perspektywa społeczna i medyczna `2016” https://www.pexps.pl/files/upload/files/Rak-pluca-w-Polsce.pdf

 

Publikacje powiązane

 1. Black, W. C., I. F. Gareen, S. S. Soneji, J. D. Sicks, E. B. Keeler, D. R. Aberle, A. Naeim, T. R. Church, G. A. Silvestri, J. Gorelick, C. Gatsonis and T. National Lung Screening Trial Research (2014). “Cost-effectiveness of CT screening in the National Lung Screening Trial.” N Engl J Med 371(19): 1793-1802. DOI: 10.1056/NEJMoa1312548
 2. Chen, F., X. Y. Wang, X. H. Han, H. Wang and J. Qi (2015). “Diagnostic value of Cyfra21-1, SCC and CEA for differentiation of early-stage NSCLC from benign lung disease.” Int J Clin Exp Med 8(7): 11295-11300. PMCID: 26379938
 3. Doseeva, V., T. Colpitts, G. Gao, J. Woodcock and V. Knezevic (2015). “Performance of a multiplexed dual analyte immunoassay for the early detection of non-small cell lung cancer.” J Transl Med 13Cost-effectiveness of CT screening in the National Lung Screening Trial: 55. PMCID: PMC4335536
 4. Duffy, M. J. (2010). “Clinical Utility of Tumor Markers: What the Guidelines Recommend.” Journal of Laboratory Diagnostics 46(3): 281-291. PDF
 5. Duffy, M. J. and P. McGing (2010). Guidelines for the use of Tumour Markers. PDF
 6. Ferrigno, D., G. Buccheri and C. Giordano (2003). “Neuron-specific enolase is an effective tumour marker in non-small cell lung cancer (NSCLC).” Lung Cancer 41(3): 311-320. PMID: 12928122
 7. Fuentes, R., I. Bover, J. Rifa, V. Moreno, E. Canals, A. Marquez, E. Barreiro, J. Borras, R. Molina and P. Viladiu (2004). “Factors influencing survival in a prospective cohort of patients with non-small cell lung cancer: an updated assessment.” Clin Oncol (R Coll Radiol) 16(8): 583-584. “DOI: 10.1016/j.clon.2004.08.004
 8. Gaspar, M. J., M. Diez, A. Rodriguez, T. Ratia, A. Martin Duce, M. Galvan, J. Granell and C. Coca (2003). “Clinical value of CEA and CA125 regarding relapse and metastasis in resectable non-small cell lung cancer.” Anticancer Res 23(4): 3427-3432.” PMID: 12926084
 9. Ghosh, I., D. Bhattacharjee, A. K. Das, G. Chakrabarti, A. Dasgupta and S. K. Dey (2013). “Diagnostic Role of Tumour Markers CEA, CA15-3, CA19-9 and CA125 in Lung Cancer.” Indian J Clin Biochem 28(1): 24-29. PMCID: PMC3547445
 10. Grenier, J., J. L. Pujol, F. Guilleux, J. P. Daures, H. Pujol and F. B. Michel (1994). “Cyfra 21-1, a new marker of lung cancer.” Nucl Med Biol 21(3): 471-476. PMID: 9296767
 11. Jett, J. R., L. J. Peek, L. Fredericks, W. Jewell, W. W. Pingleton and J. F. Robertson (2014). “Audit of the autoantibody test, EarlyCDT(R)-lung, in 1600 patients: an evaluation of its performance in routine clinical practice.” Lung Cancer 83(1): 51-55. DOI: 10.1016/j.lungcan.2013.10.008
 12. Korse, C. M., S. Holdenrieder, X. Y. Zhi, X. Zhang, L. Qiu, A. Geistanger, M. R. Lisy, B. Wehnl, D. van den Broek, J. M. Escudero, J. Standop, M. Hu and R. Molina (2015). “Multicenter evaluation of a new progastrin-releasing peptide (ProGRP) immunoassay across Europe and China.” Clin Chim Acta 438: 388-395. DOI: 10.1016/j.cca.2014.09.015
 13. Lam, S., P. Boyle, G. F. Healey, P. Maddison, L. Peek, A. Murray, C. J. Chapman, J. Allen, W. C. Wood, H. F. Sewell and J. F. Robertson (2011). “EarlyCDT-Lung: an immunobiomarker test as an aid to early detection of lung cancer.” Cancer Prev Res (Phila) 4(7): 1126-1134. DOI: 10.1158/1940-6207.CAPR-10-0328
 14. Manos, D., J. M. Seely, J. Taylor, J. Borgaonkar, H. C. Roberts and J. R. Mayo (2014). “The Lung Reporting and Data System (LU-RADS): a proposal for computed tomography screening.” Can Assoc Radiol J 65(2): 121-134. DOI: 10.1016/j.carj.2014.03.004
 15. Masuoka, T., Y. Matueda, H. Ookawa, K. Watanabe and S. Mimoto (1985). “[The measurement of SCC antigen in squamous cell carcinoma of the lung].” Gan No Rinsho 31(8): 914-918. PMID: 4032769
 16. Mayeux, R. (2004). “Biomarkers: potential uses and limitations.” NeuroRx 1(2): 182-188. DOI: 10.1602/neurorx.1.2.182
 17. Medicine, T. A. f. c. B. L. (2013). RECOMMENDATIONS AS A RESULT OF THE ACB NATIONAL AUDIT ON TUMOUR MARKER SERVICE PROVISION. PDF
 18. Molina, R. (2009). “ProGRP: A New Biomarker for Small Cell Lung Cancer.” EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL & MEDICAL ONCOLOGY 1(2): 25-32. DOI: 10.1016/j.clinbiochem.2004.05.007
 19. Molina, R., J. M. Auge, J. Alicarte, X. Filella, N. Vinolas and A. M. Ballesta (2004). “Pro-gastrin-releasing peptide in patients with benign and malignant diseases.” Tumour Biol 25(1-2): 56-61. DOI: 10.1159/000077724
 20. Molina, R., J. M. Auge, X. Bosch, J. M. Escudero, N. Vinolas, R. Marrades, J. Ramirez, E. Carcereny and X. Filella (2009). “Usefulness of serum tumor markers, including progastrin-releasing peptide, in patients with lung cancer: correlation with histology.” Tumour Biol 30(3): 121-129. DOI: 10.1159/000224628
 21. Molina, R., J. M. Auge, J. M. Escudero, R. Marrades, N. Vinolas, E. Carcereny, J. Ramirez and X. Filella (2008). “Mucins CA 125, CA 19.9, CA 15.3 and TAG-72.3 as tumor markers in patients with lung cancer: comparison with CYFRA 21-1, CEA, SCC and NSE.” Tumour Biol 29(6): 371-380. DOI: 10.1159/000181180
 22. Molina, R., J. M. Auge, X. Filella, N. Vinolas, J. Alicarte, J. M. Domingo and A. M. Ballesta (2005). “Pro-gastrin-releasing peptide (proGRP) in patients with benign and malignant diseases: comparison with CEA, SCC, CYFRA 21-1 and NSE in patients with lung cancer.” Anticancer Res 25(3A): 1773-1778. PMID: 16033098
 23. Molina, R., X. Bosch, J. M. Auge, X. Filella, J. M. Escudero, V. Molina, M. Sole and A. Lopez-Soto (2012). “Utility of serum tumor markers as an aid in the differential diagnosis of patients with clinical suspicion of cancer and in patients with cancer of unknown primary site.” Tumour Biol 33(2): 463-474. DOI: 10.1007/s13277-011-0275-1
 24. Molina, R., X. Filella and J. M. Auge (2004). “ProGRP: a new biomarker for small cell lung cancer.” Clin Biochem 37(7): 505-511. DOI: 10.1016/j.clinbiochem.2004.05.007
 25. Molina, R., X. Filella, J. M. Auge, R. Fuentes, I. Bover, J. Rifa, V. Moreno, E. Canals, N. Vinolas, A. Marquez, E. Barreiro, J. Borras and P. Viladiu (2003). “Tumor markers (CEA, CA 125, CYFRA 21-1, SCC and NSE) in patients with non-small cell lung cancer as an aid in histological diagnosis and prognosis. Comparison with the main clinical and pathological prognostic factors.” Tumour Biol 24(4): 209-218. DOI: 74432
 26. Molina, R., S. Holdenrieder, J. M. Auge, A. Schalhorn, R. Hatz and P. Stieber (2010). “Diagnostic relevance of circulating biomarkers in patients with lung cancer.” Cancer Biomark 6(3-4): 163-178. DOI: 10.3233/CBM-2009-0127
 27. Moro, D., D. Villemain, J. P. Vuillez, C. A. Delord and C. Brambilla (1995). “CEA, CYFRA21-1 and SCC in non-small cell lung cancer.” Lung Cancer 13(2): 169-176. PMID: 8581396
 28. Novakovic, S. (2004). “Tumor markers in clinical oncology.” Radiology and Oncology 38(2). PDF
 29. Oh, H. J., H. Y. Park, K. H. Kim, C. K. Park, H. J. Shin, J. H. Lim, Y. S. Kwon, I. J. Oh, Y. I. Kim, S. C. Lim, Y. C. Kim, S. H. Kim and M. G. Shin (2016). “Progastrin-releasing peptide as a diagnostic and therapeutic biomarker of small cell lung cancer.” J Thorac Dis 8(9): 2530-2537. DOI: 10.21037/jtd.2016.08.72
 30. Okamura, K., K. Takayama, M. Izumi, T. Harada, K. Furuyama and Y. Nakanishi (2013). “Diagnostic value of CEA and CYFRA 21-1 tumor markers in primary lung cancer.” Lung Cancer 80(1): 45-49. DOI: 10.1016/j.lungcan.2013.01.002
 31. Pan, Y. W., Z. G. Zhou, M. Wang, J. Q. Dong, K. P. Du, S. Li, Y. L. Liu, P. J. Lv and J. B. Gao (2016). “Combination of IL-6, IL-10, and MCP-1 with traditional serum tumor markers in lung cancer diagnosis and prognosis.” Genet Mol Res 15(4). DOI: 10.4238/gmr15048949
 32. Perez, E. O. and M. I. Aceituno Azaustre (2014). “Utilidad clínica de los marcadores tumorales.” Revista Médica de Jaén(4): 2-12. PDF
 33. Perkins, G. L., E. D. Slater, G. K. Sanders and J. G. Prichard (2003). “Serum Tumor Markers.” American Family Physician 68(6): 1075 – 1082. PDF
 34. Romero-Ventosa, E. Y., S. Blanco-Prieto, A. L. Gonzalez-Pineiro, F. J. Rodriguez-Berrocal, G. Pineiro-Corrales and M. Paez de la Cadena (2015). “Pretreatment levels of the serum biomarkers CEA, CYFRA 21-1, SCC and the soluble EGFR and its ligands EGF, TGF-alpha, HB-EGF in the prediction of outcome in erlotinib treated non-small-cell lung cancer patients.” Springerplus 4: 171. DOI: 10.1186/s40064-015-0891-0
 35. Schneider, J., M. Philipp, H. G. Velcovsky, H. Morr and N. Katz (2003). “Pro-gastrin-releasing peptide (ProGRP), neuron specific enolase (NSE), carcinoembryonic antigen (CEA) and cytokeratin 19-fragments (CYFRA 21-1) in patients with lung cancer in comparison to other lung diseases.” Anticancer Res 23(2A): 885-893. PMID: 12820318
 36. Sharma, S. (2009). “Tumor markers in clinical practice: General principles and guidelines.” Indian J Med Paediatr Oncol 30(1): 1-8. PMCID: PMC2902207
 37. Song, W. A., X. Liu, X. D. Tian, W. Wang, C. Y. Liang, T. Zhang, J. T. Guo, Y. H. Peng and N. K. Zhou (2011). “Utility of squamous cell carcinoma antigen, carcinoembryonic antigen, Cyfra 21-1 and neuron specific enolase in lung cancer diagnosis: a prospective study from China.” Chin Med J (Engl) 124(20): 3244-3248. PMID: 22088515
 38. Stieber, P., R. Hatz, S. Holdenrieder, R. Molina, M. Nap, J. von Pawel, A. Schalhorn, J. Schneider and K. Yamaguchi (2006). Practice Guidelines And Recommendations For Use Of Tumor Markers In The Clinic. National Academy of Clinical Biochemistry Guidelines for the use of tumor markers in Lung Cancer. PDF
 39. Sturgeon, C. (2002). “Practice guidelines for tumor marker use in the clinic.” Clin Chem 48(8): 1151-1159. PMID: 12142367
 40. Sturgeon, C. M., E. P. Diamandis, B. R. Hoffman, D. W. Chan, S. L. Ch’ng, E. Hammond, D. F. Hayes, L. A. Liotta, E. F. Petricoin, M. Schmitt, O. J. Semmes, G. Söletormos and E. van der Merwe (2009). National Academy of Clinical Biochemistry Laboratory Medicine Practice Guidelines for use of tumor markers in clinical practice: quality requirements. DOI: 10.1373/clinchem.2007.094144
 41. Sturgeon, C. M., M. J. Duffy, B. R. Hoffman, R. Lamerz, H. A. Fritsche, K. Gaarenstroom, J. M. G. Bonfrer, T. Ecke, H. B. Grossman, P. Hayes, R.-T. Hoffmann, S. P. Lerner, F. Lohe, J. Louhimo, I. Sawczuk, K. Taketa and E. P. Diamandis (2010). USE OF TUMOR MARKERS IN LIVER, BLADDER, CERVICAL, AND GASTRIC CANCERS, The National Academy of Clinical Biochemistry. PDF
 42. Trape, J., G. Gurt, J. Franquesa, J. Montesinos, A. Arnau, M. Sala, F. Sant, E. Casado, J. M. Ordeig, C. Bergos, F. Vida, P. Sort, A. Isava, M. Gonzalez and R. Molina (2015). “Diagnostic Accuracy of Tumor Markers CYFRA21-1 and CA125 in the Differential Diagnosis of Ascites.” Anticancer Res 35(10): 5655-5660. PMID: 26408739
 43. Trape, J., R. Molina, F. Sant, J. Montesinos, A. Arnau, J. Franquesa, R. Blavia, E. Martin, E. Marquilles, D. Perich, C. Perez, J. M. Roca, M. Domenech, J. Lopez and J. M. Badal (2012). “Diagnostic accuracy of tumour markers in serous effusions: a validation study.” Tumour Biol 33(5): 1661-1668. DOI: 10.1007/s13277-012-0422-3
 44. Trapé Pujol, J. and R. Molina Porto (2006). “Aspectos generales de los marcadores tumorales.” JANO 1620: 45-48. PDF
 45. Vinolas, N., R. Molina, M. C. Galan, F. Casas, M. A. Callejas, X. Filella, J. J. Grau, A. M. Ballesta and J. Estape (1998). “Tumor markers in response monitoring and prognosis of non-small cell lung cancer: preliminary report.” Anticancer Res 18(1B): 631-634. PMID: 9584045
 46. Yang, D. W., Y. Zhang, Q. Y. Hong, J. Hu, C. Li, B. S. Pan, Q. Wang, F. H. Ding, J. X. Ou, F. L. Liu, D. Zhang, J. B. Zhou, Y. L. Song and C. X. Bai (2015). “Role of a serum-based biomarker panel in the early diagnosis of lung cancer for a cohort of high-risk patients.” Cancer 121 Suppl 17: 3113-3121. DOI: 10.1002/cncr.29551

Yang-Chun, F., F. Min, Z. Di and H. Yan-Chun (2016). “Retrospective Study to Determine Diagnostic Utility of 6 Commonly Used Lung Cancer Biomarkers Among Han and Uygur Population in Xinjiang Uygur Autonomous Region of People’s Republic of China.” Medicine (Baltimore) 95(18): e3568. DOI: 10.1097/MD.0000000000003568