Poznaj OncoOVARIAN Dx – Jajniki

Test do wczesnej diagnostyki nowotworu jajnika

Dowiedz się więcej

Diagnoza, która może uratować życie Twoim pacjentkom

Rozpocznij leczenie zanim wystąpią
pierwsze objawy nowotworu

Czy wiesz że:

Co roku w Polsce diagnozuje się ok 3500 przypadków raka jajnika, u kobiet rak jajnika to 5% wszystkich zachorowań na nowotwory.
Ponad 90% guzów jajnika wykrytych u kobiet przed menopauzą ma charakter łagodny (po menopauzie do 60% guzów ma charakter łagodny).
Umieralność na raka jajnika w Polsce jest jedną z najwyższych w Europie. Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów w 2009 roku rak jajnika odpowiadał za 2500 zgonów.
Na podstawie danych z Krajowego Rejestru Nowotworów z lat 2003-2005, jedynie 42,6% pacjentek, u których stwierdzono raka jajnika przeżyje 5 lub więcej lat.

Zmień statystyki na dobre

Diagnoza nowotworu jajnika
na wczesnym etapie

Podstawowym problemem jest najczęściej zupełny brak objawów we wczesnym stadium.
W późniejszych stadiach, gdy pojawiają się przerzuty, a sam guz jest duży, objawy często nie są charakterystyczne, są bagatelizowane przez pacjentki lub wiązane z układem pokarmowym.

OncoOVARIAN Dx – Jajniki to wyrób medyczny posiadający Deklarację zgodności CE, który umożliwi lekarzom postawienie skutecznej diagnozy w przypadku nowotworu złośliwego jajnika. To innowacyjny, niemalże nieinwazyjny, precyzyjny i opłacalny test, którego skuteczność w rozpoznawaniu nowotworu złośliwego jajnika została już potwierdzona.

Wyjątkową cechą testu OncoOVARIAN Dx – Jajniki jest możliwość sugerowania typu nowotworu, co znacznie skraca czas przeznaczony na diagnostykę i można przyspieszyć wprowadzenie skutecznego leczenia.

Zobacz deklaracje zgodności CE

Jakie zastosowanie ma test OncoOVARIAN Dx - Jajniki

OncoOVARIAN Dx – Jajniki bazuje na obliczaniu prawdopodobieństwa obecności raka jajnika w oparciu o dane z wywiadu lekarskiego i wyniki badania krwi, w tym panelu biomarkerów nowotworowych.

Test OncoOVARIAN Dx – Jajniki został opracowany, aby:

 • Pomóc w ocenie diagnostycznej pacjentek z grupy wysokiego ryzyka (kobiety po 40 roku życia, z obciążonym wywiadem rodzinnym w kierunku raka jajnika lub raka piersi),
 • Potwierdzić lub wykluczyć obecność nowotworu złośliwego w wynikach uprzednio przeprowadzonych badań, takich jak tomografia komputerowa lub ultrasonografia (USG), dzięki wyższej czułości i swoistości niż w przypadku diagnostyki obrazowej,
 • Pomóc lekarzom ocenić postępowanie nowotworu i jego odpowiedź na leczenie, a także określić szanse pacjentki na powrót do zdrowia,
 • Ułatwić podejmowanie decyzji dotyczących leczenia (takich jak zalecenie immunoterapii po operacji i/lub radioterapii bądź ich zaniechania),
 • Ułatwić monitorowanie leczenia (lekarze mogą wykorzystać zmiany w obecności lub ilości jednego lub kilku markerów nowotworowych, żeby ocenić reakcję nowotworu na zastosowane leczenie),
 • Skuteczniej wykryć możliwe nawroty (obserwowanie zmian w ilości markerów nowotworowych może stanowić część badań kontrolnych i ułatwić wykrycie nawrotu wcześniej niż inne metody).

Prowadzisz pacjentki, u których warto zastosować test OncoOVARIAN Dx – Jajniki?

Skieruj pacjentkę na test

Jesteś pacjentem?
Pobierz skierowanie i zapytaj swojego lekarza o możliwość wykonania badania.

Jakie pacjentki warto skierować na test OncoOVARIAN Dx - Jajniki?

Ze względu na niską inwazyjność – test OncoOVARIAN Dx – Jajniki można szybko i łatwo wykonać u każdej pacjentki zarówno w celu weryfikacji diagnozy, w trakcie procesu leczenia jak i po jego zakończeniu. Test do diagnostyki nowotworu złośliwego jajnika będzie miał jednak szczególne zastosowanie w przypadku dwóch grup pacjentek.

U pacjentek z grupy wysokiego ryzyka
(kobiety powyżej 40 roku życia z obciążeniem w wywiadzie rodzinnym dotyczącym raka jajnika lub raka piersi).
U kobiet z podejrzeniem raka jajnika
wynikającym z wcześniejszych badań obrazowych, u których należy wykonać biopsję, aby potwierdzić obecność nowotworu złośliwego.
Skieruj pacjentkę na testPobierz przykładowy raport

Popraw rokowanie u swoich pacjentek

Stawiaj skuteczne diagnozy, zanim nowotwór da o sobie znać

Przeżywalność w przypadku raka jajnika jest ściśle związana ze stopniem zaawansowania choroby. Ze względu na brak charakterystycznych objawów, rak jajnika nazywany jest często „cichym zabójcą”. Aż 75% pacjentek otrzymuje diagnozę dopiero w zaawansowanym stadium choroby, w sytuacji gdy wystąpiły już przerzuty do odległych narządów.

Wskaźnik 5-letniego przeżycia:

U pacjentek zdiagnozowanych we wczesnym I stadium – bez zmian przerzutowych.

Wskaźnik jest najwyższyi wynosi 85-100 %

U pacjentek zdiagnozowanych w stadium zaawansowanym –  z przerzutami do odległych narządów, bez żadnych wcześniejszych objawów

Wskaźnik wynosi 28,9  %

Podobnie jak w przypadku raka płuca, konieczne jest usunięcie podejrzanych guzów jajnika, które w większości przypadków nie mają charakteru złośliwego.

Sprawdź skuteczność testów Onco Dx w swoim gabinecie

Wyklucz chorobę bez obciążania pacjentki

Alternatywa dla inwazyjnych i niekoniecznych badań

Obecnie nie istnieje żadna skuteczna metoda wczesnego wykrywania raka jajnika. Zazwyczaj diagnoza stawiana jest w zaawansowanym stadium choroby i jedynie połowa kobiet przeżywa więcej niż 5 lat.

U większości kobiet cierpiących na raka jajnika występują objawy. Są one jednak często niejednoznaczne i mogą być przypisane innym mniej poważnym schorzeniom, takim jak niestrawność, przyrost masy ciała lub skutki starzenia się, co czyni postawienie prawidłowej diagnozy niezwykle trudnym.

W przypadku podejrzenia patologii wykonywane jest badanie fizykalne, a następnie – jeżeli badanie palpacyjne wykaże powiększony jajnik lub płyn w jamie brzusznej (wodobrzusze) – przeprowadzane są dalsze procedury diagnostyczne, takie jak ultrasonografia (USG), tomografia komputerowa (CT), pozytonowa tomografia emisyjna (PET) lub rezonans magnetyczny (MRI).

Oszczędź swoim pacjentkom bólu i stresu związanego z inwazyjnymi badaniami i operacjami.
Postaw diagnozę w najwcześniejszym stadium lub skutecznie wyklucz złośliwy charakter guza.

Skorzystaj z testu OncoOVARIAN Dx – Jajniki w diagnostyce swoich pacjentek

Jesteś pacjentką?
Pobierz skierowanie i zapytaj swojego lekarza o możliwość wykonania badania.

Rewolucja w diagnostyce raka jajnika

OncoOVARIAN Dx – Jajniki to test:

Precyzyjny
Czułość – 93,5 %
Swoistość – 94,3%

Niemalże bezbolesny
Oparty na prostym badaniu krwi oraz wywiadzie lekarskim

Skuteczny
Znacznie redukuje liczbę wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych, typowych dla innych procedur diagnostycznych

Korzystny dla pacjenta
Pozwala ograniczyć liczbę niepotrzebnych biopsji, np. gdy guz ma charakter łagodny (czego nie można stwierdzić w badaniu obrazowym)

Oparty o rzeczywiste dane
Został zaprojektowany w oparciu o dane pochodzące od 4 520 pacjentek, a następnie dopracowany na podstawie innych badań

Sprawdź gdzie wykonasz test

Inne badania obecne na rynku

Przewagi testu OncoOVARIAN Dx – Jajniki

Nieustannie prowadzone są intensywne badania nad możliwościami jakie daje oznaczanie biomarkerów w diagnostyce przedoperacyjnej, której celem jest określenie prawdopodobieństwa złośliwego charakteru zmiany zlokalizowanej na jajniku, a także w monitorowaniu leczenia i kontroli po jego zakończeniu.

Oprócz pojedynczych biomarkerów stosuje się także ich panele, które w połączeniu z innymi zmiennymi dotyczącymi pacjentki dają dokładniejszy obraz stanu zdrowia i lepsze możliwości diagnostyczne.

Komercyjne badania oparte na oznaczaniu markerów dostępne w Polsce:

Biomarker nowotworowy

CA 125

Biomarker nowotworowy

HE 4

Test ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) RMI (Risk of Malignancy Index for Ovarian Cancer)

Marker ten jest najlepiej zbadany i najczęściej stosowany, cechuje go jednak niska czułość we wczesnym stadium nowotworu i wysoki procent wyników fałszywie dodatnich u kobiet w okresie przedmenopauzalnym.

CA125 jest podwyższone u 70-85% chorych w stadium zaawansowanym, ale tylko u 50% w stadium początkowym.

„Nowy marker raka jajnika”, charakteryzujący się wyższą niż CA125 czułością i swoistością wobec wykrywania nowotworów we wczesnym stadium zaawansowania.

Oznaczenie markera HE4 można wykonywać pojedynczo u pacjentek, u których występuje niski poziom CA125. Może być używany do wsparcia diagnostyki nowotworu, monitorowania postępowania nowotworu czy oceny skuteczności leczenia, a także do kontrolowania stanu pacjentki po zakończeniu leczenia.

Algorytm oceny złośliwego charakteru guza jajnika, uwzględnia wyniki markerów CA125, HE4 i status menopauzalny pacjentki.

Test wykonuje się u kobiet, dla których planowane jest leczenie chirurgiczne. Nie można go stosować do monitorowania leczenia oraz kontroli po zakończeniu leczenia (nie można go stosować podczas oraz po chemioterapii).

Wskaźnik ryzyka obecności nowotworowej zmiany złośliwej na jajniku. Do obliczenia indeksu RMI uwzględnia się wynik oznaczenia markera CA125 we krwi, status menopauzalny oraz wynik badania ultrasonograficznego.

Obliczenie indeksu RMI jest zalecane we wszystkich przypadkach guzów jajnika zgodnie z Rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka jajnika.

Porównanie czułości i swoistości testów dostępnych na rynku

Czułość (%) Swoistość (%)
ROMA 65-88.7* 66-90*
CA 125 75-81* 80-90*
HE4 67-78* 70-90*

 * Wartości mogą się zmieniać w zależności od czynników takich jak status menopauzalny czy złośliwość guza.

Przewagi testu OncoOVARIAN Dx – Jajniki

Zatwierdzony do użytku na terenie EOG

Test OncoOVARIAN Dx – Jajniki   posiada Deklarację Zgodności CE (zgodnie z Załącznikiem VII Dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych)

Wysokie wartości czułości i swoistości

Test OncoOVARIAN Dx – Jajniki  osiąga najlepsze parametry w zakresie czułości i swoistości spośród wszystkich dostępnych na rynku rozwiązań diagnostycznych

Pozwala trafnie określić typ histologiczny choroby

W przypadku wysokiego prawdopodobieństwa obecności nowotworu złośliwego jajnika OncoOVARIAN Dx – Jajniki może sugerować czy jest to nowotwór pochodzenia nabłonkowego, zarodkowego czy guz stromalny jajnika wywodzący się z komórek sznurów płciowych.

Skorzystaj z testu OncoOVARIAN Dx – Jajniki w diagnostyce swoich pacjentek

Zobacz inne dostępne testy z serii Onco Dx

OncoLUNG Dx – Płuca
Czytaj więcej

OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne
Czytaj więcej

Publikacje źródłowe i powiązane

Sprawdź listę publikacji dla lekarzy specjalistów

Pobierz bibliografię

Publikacje źródłowe

 1. Molina, R., Auge J. M., Escudero J. M., Filella X., Foj, L., Torné A., Lejarcegui J., Pahisa J. “HE4 a novel tumour marker for ovarian cancer: comparison with CA 125 and ROMA algorithm in patients with gynaecological diseases.” Tumour Biol, 2011. 32(6): p. 1087-95. PMCID: PMC3195682
 2. Molina, R., Auge J. M., Escudero J. M., Filella X., Foj, L., Torné A., Lejarcegui J., Pahisa J. “HE4 a novel tumour marker for ovarian cancer: comparison with CA 125 and ROMA algorithm in patients with gynaecological diseases.” Tumour Biol, 2011. 32(6): p. 1087-95. PMCID: PMC3195682
 3. Santotoribio J.D., Garcia-de la Torre A., Cañavate-Solano C., Arce-Matute F., Sanchez-del Pino M.J., Perez-Ramos S. “Cancer antigens 19.9 and 125 as tumor markers in patients with mucinous ovarian tumors.” EJGO European Journal of Gynaecological Oncology. PMID: 27048105
 4. Shaikh N. A., Memon F., Samo R. P. “Tumor markers; efficacy of CA-125, CEA, AFP and Beta-HCG. An institutional based descriptive & prospective study in diagnosis of ovarian malignancy.” Professional Med J 2014;21(4):621-627. PDF
 5. Sørensen S. S., Mosgaard B. J. “Combination of CA 125 and CEA can improve ovarian cancer diagnosis.” DANISH MEDICAL BULLETIN. Dan Med Bul 2011;58(11):A4331. November 2011. PDF
 6. Molina R., Filella X., Trapé J., Augé J. M., Barco A., Cañizares F., Colomer A., Fernandez A., Gaspar M. J., Martinez-Peinado A., Pérez L., Sánchez M., Escudero J. M. (2013). “Principales causas de falsos positivos en los resultados de marcadores tumorales en suero.” Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. Comisión de Marcadores Biológicos del Cáncer. PDF

 

Publikacje powiązane

 1. Abbas, A. M., et al., A new scoring model for characterization of adnexal masses based on two-dimensional gray-scale and colour Doppler sonographic features. Facts Views Vis Obgyn, 2014. 6(2): p. 68-74. PMCID: PMC4086018
 2. Akturk, E., et al., Comparison of four malignancy risk indices in the detection of malignant ovarian masses. J Gynecol Oncol, 2011. 22(3): p. 177-82. PMCID: PMC3188716
 3. Anton, C., et al., A comparison of CA125, HE4, risk ovarian malignancy algorithm (ROMA), and risk malignancy index (RMI) for the classification of ovarian masses. Clinics (Sao Paulo), 2012. 67(5): p. 437-41. PMCID: PMC3351260
 4. Antovska, V. and M. Trajanova, An original risk of ovarian malignancy index and its predictive value in evaluating the nature of ovarian tumour. Southern African Journal of Gynaecological Oncology, 2015. 7(2): p. 52-59. PDF
 5. Barber, E. L., et al., A preoperative personalized risk assessment calculator for elderly ovarian cancer patients undergoing primary cytoreductive surgery. Gynecol Oncol, 2015. 139(3): p. 401-6. DOI: 10.1016/j.ygyno.2015.09.080
 6. Bristow, R. E., et al., A model for predicting surgical outcome in patients with advanced ovarian carcinoma using computed tomography. Cancer, 2000. 89(7): p. 1532-40. PMID: 11013368
 7. Duffy, M. J. (2010). “Clinical Utility of Tumor Markers: What the Guidelines Recommend.” Journal of Laboratory Diagnostics 46(3): 281-291. PDF
 8. Duffy, M. J. and P. McGing (2010). Guidelines for the use of tumour markers. PDF
 9. Eagle, K. and J.A. Ledermann, Tumor Markers in Ovarian Malignancies. Oncologist, 1997. 2(5): p. 324-329. PDF
 10. G, S., et al., Guidelines for Use of Biomarkers in Gynecological Cancer: 2012, in Gynecological Cancer. 2012, European Group of Tumor Markers (EGTM). PDF
 11. Hasholzner, U., et al., Significance of the tumour markers CA 125 II, CA 72-4, CASA and CYFRA 21-1 in ovarian carcinoma. Anticancer Res, 1994. 14(6B): p. 2743-6. PubMed: 7532929
 12. JW, P., et al., Four risk of malignancy indices in evaluation of pelvic masses. Korean J Obstet Gynecol., 2012. 55(9): p. 636-643. PDF
 13. Kaijser, J., et al., Improving strategies for diagnosing ovarian cancer: a summary of the International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) studies. Ultrasound Obstet Gynecol, 2013. 41(1): p. 9-20. DOI: 10.1002/uog.12323
 14. Karlsen, M. A., et al., A novel diagnostic index combining HE4, CA125 and age may improve triage of women with suspected ovarian cancer – An international multicenter study in women with an ovarian mass. Gynecol Oncol, 2015. 138(3): p. 640-6. DOI: 10.1016/j.ygyno.2015.06.021
 15. Kim, Y. W., et al., Multiplexed bead-based immunoassay of four serum biomarkers for diagnosis of ovarian cancer. Oncol Rep, 2012. 28(2): p. 585-91. DOI: 10.1371/journal.pone.0044960
 16. Lawicki, S., et al., The plasma concentration of VEGF, HE4 and CA125 as a new biomarkers panel in different stages and sub-types of epithelial ovarian tumors. J Ovarian Res, 2013. 6(1): p. 45. PMCID: PMC3706238
 17. Li, A., New biomarkers for ovarian cancer: OVA1 and ROMA in diagnosis. 2012. DOC
 18. Mayeux, R. (2004). “Biomarkers: potential uses and limitations.” NeuroRx 1(2): 182-188. DOI: 10.1602/neurorx.1.2.182
 19. Medicine, T. A. f. c. B. L. (2013). RECOMMENDATIONS AS A RESULT OF THE ACB NATIONAL AUDIT ON TUMOUR MARKER SERVICE PROVISION. PDF
 20. Moore, R. G., et al., A novel multiple marker bioassay utilizing HE4 and CA125 for the prediction of ovarian cancer in patients with a pelvic mass. Gynecol Oncol, 2009. 112(1): p. 40-6. PMCID: PMC3594094
 21. Moore, R. G., et al., Comparison of a novel multiple marker assay vs the Risk of Malignancy Index for the prediction of epithelial ovarian cancer in patients with a pelvic mass. Am J Obstet Gynecol, 2010. 203(3): p. 228 e1-6. DOI: 10.1016/j.ajog.2010.03.043
 22. Novakovic, S. (2004). “Tumor markers in clinical oncology.” Radiology and Oncology 38(2). PDF
 23. P, I. and P. N, Evaluation of Four Risk of Malignancy Indices (RMI) in the Preoperative Diagnosis of Ovarian Malignancy at Rajavithi Hospital. Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2013. 21: p. 163-175. PDF
 24. Perez, E. O. and M. I. Aceituno Azaustre (2014). “Utilidad clínica de los marcadores tumorales.” Revista Médica de JAÉN(4): 2-12. PDF
 25. Perkins, G. L., E. D. Slater, G. K. Sanders and J. G. Prichard (2003). “Serum Tumor Markers.” American Family Physician 68(6): 1075 – 1082. PDF
 26. Pinsky, P. F., et al., Potential effect of the Risk of Ovarian Cancer Algorithm (ROCA) on the mortality outcome of the Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian (PLCO) trial. Int J Cancer, 2013. 132(9): p. 2127-33. DOI: 10.1002/ijc.27909
 27. Pitta Dda, R., et al., Symptoms, CA125 and HE4 for the preoperative prediction of ovarian malignancy in Brazilian women with ovarian masses. BMC Cancer, 2013. 13: p. 423. DOI: 10.1186/1471-2407-13-423
 28. Rein, B. J., et al., Potential markers for detection and monitoring of ovarian cancer. J Oncol, 2011. 2011: p. 475983. DOI: 10.1155/2011/475983
 29. Sayasneh, A., et al., Evaluating the risk of ovarian cancer before surgery using the ADNEX model: a multicentre external validation study. Br J Cancer, 2016. 115(5): p. 542-8. DOC
 30. Schmidt, C., CA-125: a biomarker put to the test. J Natl Cancer Inst, 2011. 103(17): p. 1290-1. DOI: 10.1093/jnci/djr344
 31. Sharma, S. (2009). “Tumor markers in clinical practice: General principles and guidelines.” Indian J Med Paediatr Oncol 30(1): 1-8. PMCID: PMC2902207
 32. Skates, S. J., Ovarian cancer screening: development of the Risk of Ovarian Cancer Algorithm (ROCA) and ROCA screening trials. Int J Gynecol Cancer, 2012. 22 Suppl 1: p. S24-6. PMCID: PMC3572791
 33. Sladkevicius, P. and L. Valentin, Intra- and interobserver agreement when describing adnexal masses using the International Ovarian Tumor Analysis terms and definitions: a study on three-dimensional ultrasound volumes. Ultrasound Obstet Gynecol, 2013. 41(3): p. 318-27. DOI: 10.1002/uog.12289
 34. Soletormos, G., et al., Clinical Use of Cancer Biomarkers in Epithelial Ovarian Cancer: Updated Guidelines From the European Group on Tumor Markers. Int J Gynecol Cancer, 2016. 26(1): p. 43-51. DOI: 10.1097/IGC.0000000000000586
 35. Sturgeon, C. (2002). “Practice guidelines for tumor marker use in the clinic.” Clin Chem 48(8): 1151-1159. PMID: 12142367
 36. Sturgeon, C. M., B. R. Hoffman, D. W. Chan, S. L. Ch’ng, E. Hammond, D. F. Hayes, L. A. Liotta, E. F. Petricoin, M. Schmitt, O. J. Semmes, G. Soletormos, E. van der Merwe, E. P. Diamandis and B. National Academy of Clinical (2008). “National Academy of Clinical Biochemistry Laboratory Medicine Practice Guidelines for use of tumor markers in clinical practice: quality requirements.” Clin Chem 54(8). DOI: 10.1373/clinchem.2007.094144
 37. Timmerman, D., et al., Ovarian cancer prediction in adnexal masses using ultrasound-based logistic regression models: a temporal and external validation study by the IOTA group. Ultrasound Obstet Gynecol, 2010. 36(2): p. 226-34. DOI: 10.1002/uog.7636
 38. Trape, J., R. Molina, F. Sant, J. Montesinos, A. Arnau, J. Franquesa, R. Blavia, E. Martin, E. Marquilles, D. Perich, C. Perez, J. M. Roca, M. Domenech, J. Lopez and J. M. Badal (2012). “Diagnostic accuracy of tumour markers in serous effusions: a validation study.” Tumour Biol 33(5): 1661-1668. DOI: 10.1007/s13277-012-0422-3
 39. Trapé Pujol, J. and R. Molina Porto (2006). “Aspectos generales de los marcadores tumorales.” JANO 1620: 45-48. PDF
 40. Van Calster, B., et al., Practical guidance for applying the ADNEX model from the IOTA group to discriminate between different subtypes of adnexal tumors. Facts Views Vis Obgyn, 2015. 7(1): p. 32-41. PMCID: PMC4402441
 41. Yamamoto, Y., et al., Comparison of 4 Risk-of-Malignancy Indexes in the Preoperative Evaluation of Patients With Pelvic Masses: A Prospective Study. Clinical Ovarian & Other Gynecologic Cancer 2014. 7(1): p. 8-12. DOI: 10.1016/j.cogc.2014.11.001
 42. Yoruk, P., et al., Comparison of the risk of malignancy index and self-constructed logistic regression models in preoperative evaluation of adnexal masses. J Ultrasound Med, 2008. 27(10): p. 1469-77. PDF
 43. Yoshida, A., et al., Comparing the Copenhagen Index (CPH-I) and Risk of Ovarian Malignancy Algorithm (ROMA): Two equivalent ways to differentiate malignant from benign ovarian tumors before surgery? Gynecol Oncol, 2016. 140(3): p. 481-5. DOI: 10.1016/j.ygyno.2016.01.023