Warto wiedzieć więcej

Nowotwór o nieznanym umiejscowieniu
pierwotnym - rokowanie, diagnostyka

Nowotwory o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym (CUP, Cancer of unknown primary) to grupa nowotworów o mocno zróżnicowanym przebiegu. Dotykają pacjentów w różnym wieku, ryzyko jednak wzrasta w szóstej dekadzie życia. Spotykane są z jednakową częstością u kobiet jak i u mężczyzn.

Za początek choroby uznaje się moment, w którym komórki organizmu zaczynają dzielić się w niekontrolowany sposób. Komórki niemal każdej części ciała mogą stać się nowotworem i rozprzestrzenić się z ogniska pierwotnego (miejsca, w którym powstały komórki raka) do innego, tworząc jedno lub więcej ognisk przerzutowych.

W niektórych przypadkach lokalizacja ogniska pierwotnego nie jest jednoznaczna. Jeżeli odnalezione zostanie jedno lub więcej ognisk przerzutowych nowotworu złośliwego, ale określenie lokalizacji ogniska pierwotnego jest niemożliwe, rak taki określany jest właśnie jako nowotwór o nieznanym ognisku pierwotnym.

W przypadku leczenia szanse pacjentów znacząco zwiększa szybka diagnoza i możliwość określenia ogniska pierwotnego. Nie było to możliwe, aż do opracowania testu OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne, który jako pierwsze narzędzie diagnostyczne na rynku umożliwia jego wskazanie.

Zobacz pierwszy test umożliwiający precyzyjną diagnostykę nowotworu
o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym

Statystyki, które warto zmieniać

Czy wiesz, że…

Nowotwory o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym stanowią około 3% wszystkich nowotworów złośliwych w naszym kraju. Wartość tę zaniża jednak dotychczasowy brak narzędzi do precyzyjnej diagnostyki.

W przypadku blisko 50% pacjentów w chwili postawienia diagnozy obecne są już liczne przerzuty (w węzłach chłonnych, płucach, kościach, wątrobie, opłucnej i mózgu).

Przez zbyt późne rozpoznanie średni czas przeżycia pacjentów wynosi około 3 miesiące, przy czym mniej niż 25% pacjentów dożywa 1 roku, a tylko 10% przeżywa 5 lat.

Czynniki ryzyka

Co wpływa na rozwój nowotworu
o nieznanym umiejscowieniu
pierwotnym?

Ponieważ konkretny rodzaj nowotworu w tym przypadku nie jest znany, trudno jest wskazać czynniki, które mogą zwiększać ryzyko zachorowania na nowotwór o nieznanym ognisku pierwotnym. Ponadto, nowotwory te tworzą bardzo zróżnicowaną grupę, co stanowi dodatkową komplikację. Istnieją jednakże pewne czynniki ryzyka związane z częścią ciała, w której nowotwór o nieznanym ognisku pierwotnym powstaje.

Na powstawanie nowotworu o nieznanym ognisku pierwotnym mogą wpływać:

 • Palenie tytoniu – Prawdopodobnie najważniejszy czynnik ryzyka w przypadku tego typu nowotworu (ponad połowa pacjentów, u których zdiagnozowano ten rodzaj nowotworu pali lub paliła tytoń).
 • Narażenie na działanie promieniowania ultrafioletowego – może stanowić kolejną przyczynę zachorowania na nowotwór o nieznanym ognisku pierwotnym ponieważ jest ono ściśle związane z czerniakiem – agresywnym rodzajem raka skóry.
 • Dieta – Sposób odżywiania i waga również stanowią czynniki związane z powstawaniem CUP, ponieważ w niektórych przypadkach ogniska pierwotne odnajdowane są w żołądku, jelicie grubym, odbytnicy lub jajnikach.
 • Niektóre infekcje wirusowe i bakteryjne
 • Obciążenia genetyczne

Jesteś w grupie ryzyka?

Sprawdź nieinwazyjny test OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne
umożliwiający diagnozę nowotworu
zanim wystąpią pierwsze objawy

Poznaj test OncoCUP Dx

Objawy nowotworu

Jak rozpoznać obecność nowotworu
o nieznanym umiejscowieniu
pierwotnym?

Objawy nowotworu o nieznanym ognisku pierwotnym zależą od tego w jakim narządzie powstały przerzuty. Należy pamiętać, że żaden z poniższych objawów nie jest wywołany wyłącznie nowotworem o nieznanym ognisku pierwotnym, nie wskazuje jednoznacznie na obecność nowotworu. W rzeczywistości bardziej prawdopodobne jest, że objawy te są skutkiem innych chorób lub dolegliwości. Zawsze niezbędna jest dalsza i dokładna diagnoza.

Objawy nowotworu o nieznanym ognisku pierwotnym mogą obejmować:

 • Powiększone, twarde, niebolesne węzły chłonne
 • Wyczuwalny guz w jamie brzusznej lub uczucie „pełności”
 • Zadyszka/płytki oddech, duszności
 • Chrypka
 • Pojawienie się świstów oddechowych
 • Ból w klatce piersiowej lub jamie brzusznej
 • Powiększone, twarde, niebolesne węzły chłonne
 • Wyczuwalny guz w jamie brzusznej lub uczucie „pełności”
 • Zadyszka/płytki oddech, duszności
 • Chrypka
 • Pojawienie się świstów oddechowych
 • Ból w klatce piersiowej lub jamie brzusznej

Jeśli obserwujesz u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy,
zawsze skonsultuj się z lekarzem.

Rokowanie

Wcześniejsza diagnoza i możliwość
określenia ogniska pierwotnego
to większe szanse na dłuższe życie

Nowotwory o nieznanym ognisku pierwotnym to różnorodna grupa nowotworów, których podstawowym objawem jest obecność zmian przerzutowych. Pomimo, iż większość z tych chorób jest mało podatna na leczenie ogólnoustrojowe, w niektórych przypadkach rokowanie jest znacznie bardziej optymistyczne.

Pacjenci, u których nowotwór rozpoznany zostanie na wczesnym etapie , 
w którym mamy do czynienia z pojedynczym przerzutem i ograniczonym zasięgiem choroby, mają znacznie większe szanse na dłuższe życie po wprowadzonym leczeniu. Niestety do tej pory w przypadku 50% pacjentów diagnoza stawiana była w późnym stadium.

Test OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne dzięki możliwości określenia lokalizacji ogniska pierwotnego nowotworu pozwala na szybkie postawienie precyzyjnej diagnozy i ukierunkowanie terapii, zwiększając szanse na pozytywną odpowiedź organizmu chorego.

Obecnie test OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne umożliwia wskazanie prawdopodobnej lokalizacji pierwotnej spośród 30 rodzajów nowotworów złośliwych (trwają prace nad kolejnymi).

Pamiętaj, że w przypadku nowotworu o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym objawy są mocno
 zróżnicowane i pojawiają się najczęściej w późnym
stadium choroby, co mocno utrudnia rozpoznanie
choroby. Test OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne to innowacyjne rozwiązanie i pierwszy test umożliwiający określenie ogniska pierwotnego nowotworu.

Skuteczne metody diagnostyczne

Badania stosowane w diagnostyce
nowotworu o nieznanym
umiejscowieniu pierwotnym

Aktualnie do stwierdzenia, czy dany przypadek raka jest nowotworem o nieznanym ognisku pierwotnym konieczne jest przeprowadzenie przez pacjenta licznych badań dotyczących udokumentowanej zmiany przerzutowej.

Celem wszystkich badań diagnostycznych i badań uzupełniających, którym zostanie poddany pacjent, jest odnalezienie zmiany pierwotnej i objęcie jej leczeniem w najbardziej odpowiedni sposób, co niestety nie jest możliwe w większości przypadków. Cała procedura diagnostyczna wiąże się z ogromnym stresem i znacznymi kosztami.

Test OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne, oparty o algorytm przetwarzający dane z badania krwi i wywiadu lekarskiego może zaoszczędzić pacjentom wielu inwazyjnych i uciążliwych procedur medycznych i znacząco ułatwić postawienie precyzyjnej diagnozy.

Standardowy proces diagnostyczny

Badania do przeprowadzenia:

 • badanie miednicy
 • badanie odbytnicy
 • badanie krwi z pełnym badaniem biochemicznym
 • badanie moczu
 • badanie kału na obecność krwi utajonej
 • opis wyniku biopsji z zastosowaniem techniki
immunocytochemicznej
 • zdjęcie rentgenowskie (RTG) klatki piersiowej
 • tomografię komputerową jamy brzusznej
 • badanie mammograficzne

Diagnostyka z wykorzystaniem testu
OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne

Badania do przeprowadzenia:

 • Badanie krwi 
(z oznaczeniem markerów nowotworowych AFP, β-hCG, CA 15.3, CA 19.9, CA 72.4, CA 125, CEA, CYFRA 21-1, HE4, NSE, ProGRP, PSA całkowite, PSA wolne, SCC, S100+ biochemia ogólna: kreatynina, ASAT, ALAT, GGTP, bilirubina całkowita)

Rewolucja w diagnostyce nowotworu

Pierwszy test umożliwiający precyzyjną diagnostykę nowotworu o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym

Test OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne to rewolucyjne rozwiązanie, które dzięki możliwości określenia ogniska pierwotnego znacząco ułatwi dobór skutecznego leczenia w przypadku pacjentów zmagających się z nowotworem o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym.
Ten innowacyjny test oparty na prostym badaniu krwi charakteryzuje się czułością wynoszącą 82,4% i swoistością wynoszącą 98,1%.

Badanie z wykorzystaniem testu OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne jest wsparciem diagnostyki różnicowej podejrzanych miejscowych guzów w zaawansowanym stadium lub nowotworów o nieznanym ognisku pierwotnym, odróżniając przypadki, w których nie występuje neoplazja od przypadków nowotworów złośliwych. Test jest prosty w przeprowadzeniu i umożliwia postawienie szybkiej i precyzyjnej diagnozy, co pozwala na skrócenie przeciętnej długości pobytu w szpitalu i zmniejszenie liczby niepotrzebnych badań.

Ponadto, w przypadkach, w których występuje neoplazja test OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne wskazuje prawdopodobną lokalizację ogniska pierwotnego w ponad 60% przypadków. Znajomość miejsca, w którym powstał nowotwór może ułatwić proces diagnostyczny i umożliwić zastosowanie ukierunkowanej i skutecznej terapii.

Aby uzyskać więcej informacji

dotyczących testu OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne

Sprawdź zakładkę “O testach

Krzywa ROC testu OncoCUP Dx
- Ognisko pierwotne

Krzywa testu OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne, bazującego na połączonych wynikach markerów nowotworowych: AFP, β-hCG, CA 15.3, CA 19.9, CA 72.4, CA 125, CEA, CYFRA 21-1, HE4, NSE, ProGRP, PSA, fPSA, SCC i S100, oraz informacjach o chorobach współistniejących i innych danych uzyskanych w grupie 5.456 pacjentów. Test udoskonalony przez zastosowanie kryteriów barcelońskich, ukazuje niezwykle interesujące możliwości diagnostyczne:

Czułość testu

Swoistość

Sprawdź nieinwazyjny test
OncoCUP Dx - Ognisko pierwotne

umożliwiający diagnozę nowotworu zanim wystąpią pierwsze objawy

Poznaj test OncoCUP Dx - Ognisko pierwotne