Warto wiedzieć więcej

Nowotwór płuca - profilaktyka,
rokowanie, diagnostyka

Nowotwór złośliwy płuca odpowiada za największą liczbę zgonów pacjentów onkologicznych – stanowiąc przyczynę około 25% z nich. Zachorowalność na ten rodzaj nowotworu rośnie, każdego roku ponad 20 tys. Polaków umiera w wyniku zachorowania właśnie na ten nowotwór.

Za wysoką umieralność w dużej mierze odpowiada zbyt późna diagnoza. Niestety choroba bardzo często rozwija się przez wiele lat, nie dając specyficznych objawów, dlatego pacjenci trafiają do lekarzy już w późnym stadium choroby. Ryzyko rozwoju tego nowotworu można zmniejszyć ograniczając narażenie na główny czynnik rakotwórczy, którym jest palenie tytoniu. Aktywne palenie odpowiada bowiem za ok. 85-90% wszystkich przypadków zachorowań.

Pacjentom z grupy wysokiego ryzyka (np. palacze po 55 roku życia) zaleca się cykliczne wykonywanie badań, mogących pomóc we wczesnej diagnostyce nowotworów płuca, w tym:

 • niskoemisyjna tomografia komputerowa
 • nieinwazyjne testy OncoLUNG Dx – Płuca

Zobacz porównanie najskuteczniejszych metod diagnostycznych

Statystyki, które warto zmieniać

Czy wiesz, że…

14% wszystkich nowo rozpoznanych w Polsce nowotworów złośliwych to 
rak płuca (dane Krajowego Rejestru Nowotworów).

Rak płuca odpowiada za 25% wszystkich zgonów wśród pacjentów z nowotworem złośliwym, stanowiąc główną przyczyną śmierci wskutek choroby nowotworowej u obu płci.

Każdego roku rak płuca powoduje więcej zgonów, niż rak jelita grubego, rak piersi oraz rak gruczołu krokowego razem wzięte (wg. Raportu SEER 18)

Zgodnie z prognozą Ministerstwa Zdrowia nowotwór złośliwy płuca w 2029 roku będzie najczęściej występującym nowotworem (pod względem liczby zachorowań).

Rodzaje nowotworów płuca

Lekarze dzielą raka płuc pod względem budowy histologicznej na dwie podstawowe grupy, w zależności od wyglądu komórek nowotworowych pod mikroskopem:

Niedrobnokomórkowy rak płuca (NSCLC), obejmujący kilka typów nowotworów złośliwych płuca o podobnej charakterystyce:

 • Rak płaskonabłonkowy (SCC)
 • Gruczolakorak (AC)
 • Rak wielkokomórkowy (LCC)

Drobnokomórkowy rak płuca (SCLC), występujący niemal wyłącznie u nałogowych palaczy i spotykany rzadziej niż niedrobnokomórkowy rak płuca.

Pierwotny rak płuca jest nowotworem wywodzącym się przede wszystkim z komórek nabłonkowych dróg oddechowych, w głównej mierze nowotwór ten powstaje z komórek wyściełających duże oskrzela lub z komórek na obwodzie płuc. Pozostałe typy nowotworów płuc, do których należą chłoniaki oraz nowotwory nienabłonkowe stanowią jedynie 1% wszystkich zdiagnozowanych przypadków.

Najczęstszym miejscem przerzutów raka płuca są:

regionalne węzły
chłonne
drugie płuco
wątroba
mózg
szpik kostny

Czynniki ryzyka

Co wpływa na rozwój choroby?

Ryzyko wystąpienia raka płuca zwiększają różne czynniki, w dużej mierze wynikające ze stylu życia, wieku pacjenta oraz stosowanych używek. Najbardziej obciążającym czynnikiem jest aktywne palenie tytoniu. Pozostałe czynniki zwiększonego ryzyka rozwoju raka płuca to m.in.: obciążenie nowotworem płuca w wywiadzie rodzinnym, narażenie na szkodliwe substancje oraz zanieczyszczenie powietrza. Szacunkowo w grupie zwiększonego ryzyka może znajdować się nawet 3 milionów osób w Polsce.

Czynniki zwiększające ryzyko rozwoju raka płuca:

 • Dym tytoniowy
 • Narażenie na wtórny dym tytoniowy
 • Narażenie na radon
 • Narażenie na wpływ azbestu i innych substancji rakotwórczych
 • Występowanie nowotworu złośliwego płuca w rodzinie
 • Narażenie na działanie radioaktywnej rudy, np. uranu
 • Wdychane substancje chemiczne lub minerały, takie jak arsen, beryl,
kadm, krzemionka, chlorek winylu, związki niklu, związki chromu, 
produkty węglowe, gaz musztardowy i etery chlorometylowe
 • Zanieczyszczenie powietrza
 • Radioterapię płuc
 • Arsen w wodzie pitnej

Jesteś w grupie ryzyka?

Sprawdź nieinwazyjny test
OncoLUNG Dx – Płuca umożliwiający diagnozę nowotworu
zanim wystąpią pierwsze objawy

Poznaj test OncoLUNG Dx - Płuca

Objawy nowotworu płuca

Jak rozpoznać cichego zabójcę?

Guz pierwotny płuca rośnie najczęściej w sposób bezobjawowy. Jest to główny problem związany z jego wczesnym wykrywaniem i diagnostyką. Pierwsze objawy raka płuca i pojawienie się symptomów choroby nowotworowej wiążą się z reguły ze wzrostem w organizmie guza pierwotnego naciekającego tkanki zewnątrz płucne bądź jego rozrostem wewnątrzoskrzelowym.

Mimo, iż w większości przypadków rak płuca nie daje żadnych objawów aż do momentu wystąpienia przerzutów uniemożliwiających całkowite wyleczenie (rak płuca to jeden z tak zwanych „cichych nowotworów”), niektórzy pacjenci chorujący na raka płuca mogą zaobserwować u siebie następujące objawy:

 • Uporczywy lub pogarszający się kaszel
 • Ból w klatce piersiowej pogarszający się podczas głębokiego oddychania, kaszlu lub śmiechu
 • Chrypka
 • Utrata masy ciała i utrata apetytu
 • Krwioplucie lub odkrztuszanie rdzawo zabarwionej plwociny (śliny lub flegmy)
 • Płytki oddech
 • Uczucie zmęczenia lub osłabienia
 • Utrzymujące się lub nawracające infekcje, np. zapalenie oskrzeli lub płuc
 • Pojawienie się świstów oddechowych
 • Zespół Hornera
 • Zespół żyły głównej górnej
 • Zespoły paranowotworowe

Jeśli obserwujesz u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy,
zawsze skonsultuj się z lekarzem.

Stadia rozwoju choroby

Wcześnie wykryty nowotwór płuca
nie jest wyrokiem

Wczesne wykrycie nowotworu płuca jest kluczowe w całym procesie leczenia pacjenta. Uważany za cichego zabójcę – nowotwór płuca co roku doprowadza do śmierci wielu pacjentów, którzy przez lata nie byli świadomi rozwoju choroby. Postawienie prawidłowej diagnozy we wczesnym stadium rozwoju nowotworu pozwala na wdrożenie odpowiedniego leczenia, oszczędzając pacjentom wielu poważnych operacji i uciążliwych chemio- i radioterapii. Im wcześniej wykryta choroba tym większe szanse na całkowite wyleczenie i powrót do normalnego życia.

I stadium

Nowotwór bez przerzutów

II stadium

Nowotwór jest większy
niż 3 cm i nacieka na
sąsiadujące tkanki

III stadium

Przerzuty pojawiają się
w klatce piersiowej

IV stadium

Przerzuty są obecne
w odległych narządach

Poznaj test OncoLUNG Dx - Płuca,

który wykrywa nowotwór w najwcześniejszym etapie rozwoju choroby

Czytaj więcej

Rokowanie

Wczesna diagnoza to większe
szanse na całkowite wyleczenie

Rak płuca dotyka głównie ludzi starszych. Około 2 z 3 osób, u których rozpoznano raka płuca, ma 65 lub więcej lat, natomiast 2% ze zdiagnozowanych pacjentów nie przekroczyło 45. roku życia. Średni wiek w momencie rozpoznania wynosi około 70 lat.

Wskaźnik 5-letniego przeżycia w poszczególnych stadiach rozwoju choroby

I stadium

U pacjentów zdiagnozowanych w I stadium nowotworu (nowotwór ograniczony do miąższu płuca, nienaciekający struktury śródpiersia oraz niezajmujący regionalnych węzłów chłonnych) wskaźnik przeżycia jest najwyższy i wynosi 35%.

II stadium

Przeżywalność mocno spada u osób zdiagnozowanych w III stadium choroby (nowotwór naciekający ważne struktury śródpiersia, kręgosłup lub ścianę klatki piersiowej lub tworzący przerzuty do węzłów chłonnych śródpiersia lub węzłów chłonnych nadobojczykowych), wskaźnik przeżycia pacjentów zdiagnozowanych w tym stadium wynosi 6%.

Nie oblicza się wskaźnika przeżycia 5-letniego w przypadku wykrycia nowotworu w IV stadium (rozsiew do jamy opłucnej lub do narządów odległych), ponieważ tylko nieliczni pacjenci zdiagnozowani na tym etapie przeżywają dłużej niż 2 lata. Przeżywalność pacjentów, u których stadium zaawansowania nowotworu nie jest znane, jest porównywalna do wartości wskaźnika u osób z nowotworem w III stadium zaawansowania (6%) (wg. Raportu SEER 18).

Nie czekaj na wystąpienie pierwszych objawów.
Pamiętaj o cyklicznych badaniach profilaktycznych.

Skuteczne metody diagnostyczne

Narzędzia pomocne we wczesnym
wykrywaniu nowotworu złośliwego
płuca

Niestety nowotwór złośliwy płuca nie daje objawów w początkowym etapie rozwoju choroby, dlatego tak często diagnozowany jest dopiero po rozprzestrzenieniu się zmian, kiedy szanse na przeżycie znacząco spadają. Aż w 85% przypadków nowotwór płuca jest wykrywany jest w późniejszym etapie zaawansowania (stadia IIIA, IIIB i IV).

Właśnie dlatego tak ważne dla zwiększenia szans pacjentów są narzędzia umożliwiające wczesną diagnostykę nowotworów płuca.

Do tej pory pacjenci z grupy wysokiego ryzyka mieli w tym zakresie mocno ograniczone możliwości. Popularną metodą diagnostyczną wykorzystywaną w ich przypadku była niskoemisyjna tomografia komputerowa, uważana do tej pory za najlepsze badanie do wczesnej diagnozy nowotworów płuc. Niestety badania tą metodą mają pewne ograniczenia związane zarówno z wykrywaniem najmniejszych zmian, jak i brakiem możliwości określenia charakteru guza. W celu potwierdzenia diagnozy konieczne okazuje się więc wykonanie biopsji i badania histopatologicznego, stanowiących dodatkowe obciążenie dla pacjenta.

Badaniem pozbawionym powyższych ograniczeń jest innowacyjny i precyzyjny test OncoLUNG Dx – Płuca opracowany przez hiszpańską firmę Bioprognos. Test OncoLUNG Dx – Płuca opiera się na prostym badaniu krwi mogącym wykryć raka płuca na poziomie molekularnym. Charakteryzuje się wysoką czułością wynoszącą 96,5% i wysoką swoistością wynoszącą 98,8%.

Aby uzyskać więcej informacji

dotyczących testu OncoLUNG Dx – Płuca służącego
do wczesnej diagnostyki raka płuca

Sprawdź zakładkę “O testach"

Wczesna diagnoza to większe
szanse na całkowite wyleczenie

Niskoemisyjna tomografia komputerowa

Zalety

 • Podczas screeningu grupy
wysokiego ryzyka u ok. 1%
zdiagnozowano
nowotwór złośliwy, w 70 %
we wczesnym stadium

Wady

 • Narażenie na
promieniowanie Rentgena
 • Duża ilość wykrytych zmian
jest łagodna
 • Nie daje informacji o typie
zmiany

Testy OncoLUNG Dx – płuca

Zalety

 • Wykrywanie nowotworów na poziomie molekularnym
 • Nieinwazyjny – bazuje na badaniu krwi
 • Może sugerować typ i podtyp nowotworu złośliwego
 • Można powtarzać test dowolnie często

Wady

 • Aktualnie brak refundacji

Sprawdź nieinwazyjny test
OncoLUNG Dx - Płuca

umożliwiający diagnozę nowotworu zanim wystąpią pierwsze objawy

Poznaj test OncoLUNG Dx - Płuca

Źródła

„Rak płuca w Polsce – perspektywa społeczna i medyczna”; Magdalena Dylewska, Magdalena Mikułowska, Stanisław Nowak, dr Bogdan Falkiewicz; Warszawa, Listopad 2016

„Nowotwory płuca i opłucnej oraz śródpiersia”; Krzakowski M., Jassem J. i inni; Gdańsk, VM Media, Aktualizacja na dzień 7.11.2014

https://seer.cancer.gov/