Reporting and Data Systems

RADAS

Korzyści płynące ze standaryzacji
procesów są powszechnie znane:

  • poprawa komunikacji pomiędzy radiologami i klinicystami;
  • ograniczenie przypadków pomijania istotnych informacji w raportach;
  • ograniczenie zmienności opisów oraz błędów powstających podczas interpretacji wyników badań obrazowych;
  • ułatwienie monitorowania rezultatów;
  • dostarczenie narzędzi umożliwiających przeprowadzanie dalszych badań oraz zapewnienie należytej jakości.

Co więcej, każdy nawet minimalny błąd w interpretacji legendy, opisującej wyniki badań obrazowych wiąże się z decyzją medyczną o wszczęciu bądź rezygnacji z dalszego leczenia, a w przypadkach spornych, z wyborem mniej lub bardziej inwazyjnej techniki.

Z tego względu w 1993 roku stowarzyszenie American College of Radiology (ACR) rozpoczęło prace nad systemem Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS).

W ostatnich latach opracowano różne systemy ukierunkowane na wykrywanie chorób w oparciu o system BI-RADS, jednakże ich użyteczność nie została jeszcze udowodniona: nadal prowadzone są prace mające na celu potwierdzenie skuteczności systemów oceny oraz zastosowania ich w codziennej praktyce klinicznej.

System BI-RADS to jedyny zweryfikowany system oceny, stosowany obecnie w praktyce klinicznej. Jego użyteczność 
w zakresie badań, edukacji i poprawy jakości została już udowodniona. Niemniej jednak, inne systemy również mogą stanowić wsparcie dla lekarzy podczas diagnozowania nowotworów złośliwych.

Systemy RADS opracowano już dla poniższych nowotworów złośliwych:

piersi

jelita grubego

wątroby

płuca

gruczołu krokowego

tarczycy

nowotworów
ginekologicznych

Online Reporting and Data Systems

BIOPROGNOS oferuje – do celów szkoleniowych lub edukacyjnych – dostęp online do algorytmów 6 z 7 obecnie istniejących systemów RADS w celu wykonywania badań przesiewowych i wykrywania raka. Korzystanie z nich jest nieodpłatne i nieograniczone.

Sprawdź szczegółowe informacje
dotyczące systemów RADS Online

BI-RADS®
(nowotwory piersi)
TI-RADS
(nowotwory tarczycy)
BI-RADS® dla ultrasonografii (USG)
(nowotwory piersi)
BI-RADS® dla rezonansu magnetycznego (MRI)
(nowotwory piersi)
C-RADS
(nowotwory piersi)
GI-RADS
(nowotwory ginekologiczne)
LI-RADS
(nowotwory wątroby)
LUNG-RADS
(nowotwory płuca)
NI-RADS
(nowotwory głowy 
i szyi)
PI-RADS
(nowotwory gruczołu krokowego)

Kalkulator wyników mammografii, USG, MRI BI-RADS®
Kalkulator wyników kolonografii TK C-RADS
Kalkulator wyników TK/MRI LI-RADS
Kalkulator wyników TK Lung-RADS™
Kalkulator wyników MRI PI-RADS
Kalkulator wyników USG TI-RADS

W opracowaniu:

NI-RADS TK, PET, MRI
GI-RADS USG

Poznaj dostępne testy z serii Onco DX

Testy ułatwiające skuteczną diagnozę i leczenie pacjentów onkologicznych:

OncoLUNG Dx – Płuca

(diagnostyka nowotworu złośliwego
płuca)

Czytaj więcej

OncoOVARIAN Dx – Jajnik

(diagnostyka nowotworu złośliwego
jajnika)

Czytaj więcej

OncoCUP Dx- Ognisko

ierwotne (diagnostyka nowotworu
o nieznanym umiejscowieniu
pierwotnym – CUP)

Czytaj więcej

BI-RADS®

System Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS®) został opracowany przez stowarzyszenie American College of Radiology (ACR) jako przewodnik zawierający:

  • ujednoliconą terminologię dotyczącą diagnostyki obrazowej piersi,
  • zalecaną strukturę opisywania wyników, zawierającą kategorie ostatecznej oceny wraz z zaleceniami dotyczącymi zarządzania,
  • strukturę zbierania i oceniania danych.

Przeprowadzona następnie weryfikacja wykazała, że wdrożenie systemu 
BI-RADS® ogranicza zmienność między obserwatorami oraz zmienność ocen dokonywanych przez tego samego obserwatora. Pierwsza edycja została wydana w 1993 roku i dotyczyła wyników mammografii. Od tamtego czasu wydanych zostało więcej edycji. W 2003 roku opublikowano pierwszą edycję atlasu Ultrasound (US) and Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
BI-RADS® Atlas.

System BI-RADS® zaprojektowano w celu ujednolicenia sposobu opisywania wyników badań obrazowych piersi oraz ograniczenia nieporozumień występujących podczas interpretowania wyników takich badań. System ten wspiera również monitorowanie rezultatów i ocenę jakości.

Zobacz też:

BI-RADS® dla ultrasonografii (USG)
BI-RADS® dla rezonansu magnetycznego (MRI)

Narzędzie online

Bioprognos udostępnia ( do celów szkoleniowych lub edukacyjnych) najnowszą, 5 wersję systemu BI-RADS® z 2013 roku do wykonywania badań przesiewowych i wykrywania raka piersi. Zawiera ona leksykon wystandaryzowanej terminologii (deskryptorów) służącej do opisywania wyników mammografii, badania ultrasonograficznego piersi i rezonansu magnetycznego, rozdziały poświęcone organizacji opisów oraz rozdziały z wytycznymi do stosowania podczas codziennej praktyki. Korzystanie z niego jest nieodpłatne i nieograniczone.

Uzyskaj dostęp do RADS

Raport końcowy

Po wprowadzeniu danych pacjenta, kalkulator wyniku BI-RADS® dla mammografii przedstawia rezultaty w formie pliku PDF, który można pobrać lub przesłać na adres e-mail.

Raport zawiera wszystkie dane pacjenta oraz wynik, obliczony zgodnie z najnowszą wersją BI-RADS®.

Zobacz przykładowy raport

Publikacje źródłowe
ACR BI-RADS Altas Fifth Edition, Quick Reference. American College of Radiology. PDF.
Powiązane publikacje
Aibar, L., Santalla, A., et al. (2011). Clasificación radiológica y manejo de las lesiones mamarias. Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia, 38 (4): 141-149. DOI: 10.1016/j.gine.2010.10.016
Hernández, P. L., Taub, T., et al. (2016). Breast calcifications: Description and classification according to BI-RADS 5th edition. Revista Chilena de Radiología. Vol 22, Issue 2. DOI: 10.1016/j.rchira.2016.06.004
Lazarus, E., Mainiero, M. B., et al. (2006). BI-RADS Lexicon for US and Mammography: Interobserver Variability and Positive Predictive Value. Radiology, 239: 385-391. DOI: 10.1148/radiol.2392042127
Sedgwick, E. L., Ebuoma, L., (2015). BI-RADS update for breast cancer caregivers. Breast Cancer Research and Treatment, 150, 243-254. DOI: 10.1007/s10549-015-3332-4

TI-RADS

Od 2009 roku zaproponowanych zostało kilka systemów opisywania i oceny wyników badań obrazowych tarczycy. Wśród tych systemów brak jest zgody co do dokładnej formy i stylu opisywania wyników badania ultrasonograficznego tarczycy.

Zespół pod kierownictwem dr E. Horvath wyodrębnił 6 kategorii i określił je jako system Thyroid Imaging Reporting and Data System (TI-RADS), oparty na 10 wzorach sonograficznych. Naukowcy zasugerowali , że pacjenci, u których stwierdzono zmiany kategorii TI-RADS 4 i 5 muszą zostać poddani biopsji. Wykazano dobrą lub umiarkowaną zgodność między uzyskanymi obserwacjami w odniesieniu do wyniku PI-RADS. Zgodność między obserwowanymi przypadkami w tej klasyfikacji została oceniona jako odpowiednia lub umiarkowana, przy wysokiej ujemnej wartości predykcyjnej.

Narzędzie online

Bioprognos udostępnia ( do celów szkoleniowych lub edukacyjnych) system TI-RADS do wykonywania badań przesiewowych i wykrywania raka tarczycy. Korzystanie z niego jest nieodpłatne i nieograniczone.

System Thyroid Imaging Reporting and Data System (TI-RADS) opracowany przez stowarzyszenie American College of Radiology jest udostępniany na mocy międzynarodowej licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Uzyskaj dostęp do RADS

Raport końcowy

Po wprowadzeniu danych pacjenta, kalkulator wyniku TI-RADS dla badania ultrasonograficznego przedstawia rezultaty w formie pliku PDF, który można pobrać lub otrzymać na adres e-mail.

Raport zawiera wszystkie dane pacjenta oraz wynik, obliczony zgodnie z najnowszą wersją TI-RADS.

Zobacz przykładowy raport

Publikacje źródłowe
Edward, G., Grant, et al. (2015). Thyroid Ultrasound Reporting Lexicon: White Paper of the ACR Thyroid Imaging, Reporting and Data System (TIRADS) Committee. American College of Radiology. DOI: 10.1016/j.jacr.2015.07.011.
Franklin, N., Tessler, et al. (2017). Thyroid Imaging, Reporting and Data System (TI-RADS): White Paper of the ACR TI-RADS Committee. American College of Radiology. DOI: 10.1016/j.jacr.2017.01.046.
Powiązane publikacje
Ben, M. L., Souissi, B., et al. (2015). The Thyroid Imaging Reporting and Data System (TIRADS) for ultrasound of the thyroid: a practical approach. European Society of Radiology. DOI: 10.1594/ecr2015/C-2425.
Fernández, J. S. (2014). TI-RADS classification of thyroid nodules based on a score modified according to ultrasound criteria for malignancy. Sociedad Argentina de Radiología. Revista Argentina de Radiología, 78 (3): 138-148. PDF.