Wykonaj test Onco Dx

Najskuteczniejsza, wczesna diagnostyka
nowotworów

Jak przebiega proces przeprowadzenia testu
Onco Dx u pacjenta?

 1. Pobranie skierowania na test Onco DxWzór skierowania na wybrany test Onco Dx znajduje się w zakładce Do pobrania oraz poniżej. Dokument wypełniany jest przez lekarza podczas wizyty pacjenta w gabinecie.

  Skierowanie można uzupełnić również online

 2. Wywiad z pacjentem i uzupełnienie skierowaniaLekarz w trakcie wizyty uzupełnia skierowanie o informacje uzyskane w wywiadzie z pacjentem.
 3. Wizyta w laboratoriumPacjent z wypełnionym przez lekarza skierowaniem udaje się do laboratorium
  w celu oddania próbki krwi i/lub moczu.Lista placówek współpracujących z nami laboratoriów znajduje się tu.
 4. Algorytm przetworzy uzyskane danePracownik laboratorium przesyła do IMS formularz wyników zawierający dane ze skierowania i dane z badania krwi. Dane te będą stanowiły podstawę do obliczenia przez algorytm prawdopodobieństwa obecności nowotworu złośliwego i postawienia trafnej diagnozy.
 5. Pacjent otrzymuje raport z wynikiem Pacjent omawia wyniki testu z lekarzem, który na tej podstawie wskaże kolejne kroki w ramach ewentualnej terapii.

Pobierz skierowanie na test
Onco Dx w formie dokumentu
do wydruku.

Wybierz test z serii Onco DX:

Pobierz skierowanie na test

OncoLUNG Dx – Płuca

w formacie PDF

Pobierz skierowanie

Pobierz skierowanie na test

OncoCup Dx – Ognisko pierwotne

w formacie PDF

Pobierz skierowanie (Mężczyzna)Pobierz skierowanie (Kobieta)

Pobierz skierowanie na test

OncoOvarian Dx – Jajniki

w formacie PDF

Pobierz skierowanie

Już wkrótce w serii testów Onco Dx dostępne będą również:

OncoBREAST Dx – Piersi

OncoPROSTATE Dx – Prostata

OncoLIVER Dx – Wątroba

Skorzystaj ze skierowania online
dostępnego dla lekarzy
i laboratoriów

Wszystkie testy onkologiczne z serii Onco Dx można wykonać na podstawie skierowania online, z którego skorzystać mogą lekarze oraz jednostki laboratoryjne.

Test Onco Dx przeprowadzamy z pomocą systemu informatycznego udostępnionego przez firmę Bioprognos. Dane uzyskane w badaniu krwi lub moczu oraz informacje z wywiadu lekarskiego zostają wprowadzane przez wykwalifikowanych pracowników IMS posiadających uprawnienia do korzystania z systemu obsługującego algorytm. Po uzupełnieniu formularza zamówienia testu algorytm MBDAA analizuje wprowadzone dane. W wyniku analizy otrzymujemy ocenę prawdopodobieństwa obecności nowotworu złośliwego u diagnozowanego pacjenta przedstawioną w formie raportu z wynikami.

Jak przebiega proces wykonania testu

Od skierowania do szczegółowego
raportu z wynikami

 • Skierowanie na test Onco Dx

 • Wprowadzenie danych do algorytmu (wywiad lekarski + wyniki badań laboratoryjnych)

 • Analiza danych przez algorytm MBDAA (Multiple Biomarkers Disease Activity Algorithms)

 • Raport z wynikami badań

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami