Testy Onco Dx

Diagnoza nowotworu na wczesnym etapie
– skuteczne narzędzia w Twoich rękach

Testy Onco Dx – więcej niż diagnoza

Wcześnie wykryty nowotwór nie
musi oznaczać dla pacjenta
najgorszego

Poznaj innowacyjne testy onkologiczne oparte o algorytmy MBDAA opracowane przez hiszpańską firmę Bioprognos. Skorzystaj z testów Onco Dx, które przywracają nadzieję pacjentom. Twoja szybka i skuteczna diagnoza to dla nich wielka szansa na całkowity powrót do zdrowia.

Połącz lekarską wiedzę i doświadczenie z innowacyjnymi narzędziami diagnostycznymi w postaci onkologicznych testów Onco Dx i spraw, by zdiagnozowany nowotwór nie musiał oznaczać zawsze wyroku.

Skieruj pacjenta na test

Skorzystaj z dostępnych testów

Testy, które już dziś pomagają lekarzom w skutecznej diagnozie i prowadzeniu leczenia u pacjentów onkologicznych:

OncoLUNG Dx – Płuca

diagnostyka nowotworu złośliwego płuca

Czytaj więcej

OncoOVARIAN Dx – Jajniki

diagnostyka nowotworu złośliwego jajnika

Czytaj więcej

OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne

diagnostyka nowotworu o nieznanym
umiejscowieniu pierwotnym – CUP

Czytaj więcej

Testy dostępne wkrótce:

OncoBREAST Dx – Piersi

OncoPROSTATE Dx – Prostata

OncoLIVER Dx – Wątroba

W opracowaniu jest kolejnych 9 testów diagnozujących różne rodzaje nowotworów

Zobacz pełną ofertę testów

Zastosowanie testów Onco Dx

Wczesne wykrycie

Ograniczenie liczby inwazyjnych badań

Potwierdzenie lub wykluczenie wcześniejszej diagnozy

Monitorowanie leczenia

Kontrola po leczeniu

Testy Onco Dx - najskuteczniejsze narzędzie do wczesnej diagnozy nowotworów

Skierowanie online dostępne dla lekarzy i laboratoriów

Wszystkie testy onkologiczne z serii Onco Dx można wykonać na podstawie  skierowania online, z którego skorzystać mogą lekarze oraz jednostki laboratoryjne. Zobacz jak skierować pacjenta na test

Test przeprowadzamy z pomocą systemu udostępnionego przez firmę Bioprognos.
Dane uzyskane z badania krwi lub moczu oraz informacje z wywiadu lekarskiego zostają wprowadzane przez wykwalifikowanych pracowników IMS posiadających uprawnienia do korzystania z algorytmu. Po uzupełnieniu okna algorytmu MBDAA następuje analiza danych , w wyniku której otrzymujemy ocenę prawdopodobieństwa obecności nowotworu złośliwego u diagnozowanego pacjenta.

 • Skierowanie na test Onco Dx

 • Wprowadzenie danych do algorytmu (wywiad lekarski + wyniki badań laboratoryjnych)

 • Analiza danych przez algorytm MBDAA (Multiple Biomarkers Disease Activity Algorithms)

 • Raport z wynikami badań

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami

Skierowanie

Możesz pobrać standardowy druk skierowania na wybrany testu Onco Dx  i wypełnić wszystkimi wymaganymi informacjami w trakcie wizyty pacjenta w Twoim gabinecie. Linki do skierowań znajdziesz poniżej.

Pobierz skierowanie na test

OncoLUNG Dx – Płuca

w formacie PDF

Pobierz skierowanie

Pobierz skierowanie na test

OncoCup Dx – Ognisko pierwotne

w formacie PDF

Pobierz skierowanie (Mężczyzna)Pobierz skierowanie (Kobieta)

Pobierz skierowanie na test

OncoOvarian Dx – Jajniki

w formacie PDF

Pobierz skierowanie

Formularz wyników

Formularz zamówienia uzupełnia pracownik laboratorium, po wykonaniu oznaczeń i uzyskaniu informacji od pacjenta uzupełnia niezbędne informacje, jak:

 • Dane osobowe,
 • Informacje dotyczące chorób współistniejących
 • Wyniki badań i moczu
 • Informacje na temat stylu życia pacjenta ,
POBIERZ FORMULARZ WYNIKÓW

Raport z testu

Raport z testu

Raport z testu składa się z dwóch głównych części:

 1. Informacje o pacjencie – dane przetwarzane przez algorytm MBDAA
 2. Wynik –  określający  prawdopodobieństwo     obecności  nowotworu złośliwego*

Raport z testu generowany jest po analizie danych przez algorytm. Można go pobrać w formie dokumentu pdf. do późniejszego wydruku. Raport zawiera wszystkie zebrane informacje o pacjencie, wyniki, komentarze i wnioski.

* Prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego wyrażone jest w postaci trzystopniowej skali oznaczonej poszczególnymi kolorami:

Zielone pole Żółte pole Czerwone pole
Prawdopodobieństwo obecności nowotworu jest niskie, zaleca się powtórzenie badania po rekomendowanym przez lekarza czasie. Prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego jest umiarkowane. Aby uzyskać wynik powtarzalny test powinien być ponownie wykonany po upływie sugerowanego w raporcie czasu. Prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego jest wysokie. Wynik należy skonsultować z lekarzem w celu potwierdzenia diagnozy.

Ważne: w przypadku wyniku dodatniego:

 • test może sugerować typ i podtyp nowotworu,
 • w przypadku testu OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne, test sugeruje prawdopodobną lokalizację ogniska pierwotnego nowotworu.

Raport z testu przeznaczony jest do użytku przez pracowników służby zdrowia i może być prawidłowo interpretowany tylko przez kompetentnych w tej dziedzinie przedstawicieli środowiska lekarskiego.

Deklaracja zgodności CE

Wszystkie testy Onco Dx posiadają deklarację zgodności CE, która poświadcza, że spełniają one wysokie wymogi dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony przyrody.

Algorytm posiada Deklarację Zgodności CE (Dyrektywa Rady 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych, klasa I, reguła 12) która potwierdza spełnienie wymagań niezbędnych do zastosowania go jako system wspomagania decyzji klinicznych w procesie diagnostyki nowotworów złośliwych.

Deklaracja ta poświadcza także, że testy Onco Dx mogą być sprzedawane bez ograniczeń na całym terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

ZOBACZ DEKLARACJE

Rewolucja w diagnostyce nowotworów

Testy Onco Dx – pomocne tam gdzie standardowe badania nie wystarczą  

Przez wiele lat badania inwazyjne jak biopsja czy kolonoskopia oraz badania obrazowe stanowiły podstawowe narzędzia w procesie diagnostycznym u pacjentów onkologicznych.

Procedury te nierozerwalnie wiążą się jednak z pewnymi ograniczeniami oraz stanowią źródło ryzyka i stresu dla pacjenta. U pacjentów z zaawansowanym nowotworem lub zmianami, do których nie można dotrzeć, biopsja może okazać się niemożliwa do wykonania. Badania obrazowe mogą być mniej inwazyjne, ale nie dostarczają krytycznych informacji o charakterze zmiany oraz będą nieskuteczne w bardzo wczesnej fazie rozwoju choroby.

W wielu przypadkach wykonane biopsje okazują się zbyteczne. Pacjenci kierowani są na nie w wyniku wykrytych w badaniach obrazowych zmian. W bardzo dużej części będą to jednak zmiany łagodne, niewymagające interwencji inwazyjnych. Można by było zatem uniknąć zarówno samych procedur, jak i wysokich kosztów z nimi związanych.

Warto wiedzieć, że:

 

 • 97% zmian w płucach wykrywanych w trakcie badań obrazowych ma charakter łagodny
 • 90% biopsji piersi przeprowadza się u pacjentek, które mogły tego uniknąć, gdyż wykryte zmiany okazują się nie być złośliwe

 

Ograniczenia te zmotywowały zespół specjalistów z firmy Bioprognos do opracowania alternatywnego i wysoce skutecznego narzędzia do diagnostyki nowotworowej. Po 10 latach prowadzenia badań naukowcy z Hospital Clinic de Barcelona przedstawili owoce swojej pracy w publikacji: Assessment of a Combined Panel of Six Serum Tumor Markers for Lung Cancer, która stała się częścią procesu tworzenia algorytmu MBDAA  „Multiple Biomarkers Disease Activity Algorithms”.

Algorytm MBDAA umożliwił opracowanie nieinwazyjnych testów onkologicznych wykrywających nowotwór w najwcześniejszej fazie rozwoju choroby, czyli już na wczesnym etapie rozwoju choroby przyspieszając proces diagnostyczny i ograniczając liczbę inwazyjnych badań, jakim muszą zostać poddani pacjenci.

Pobierz skierowanie na test

OncoLUNG Dx – Płuca

w formacie PDF

Pobierz skierowanie

Pobierz skierowanie na test

OncoCup Dx – Ognisko pierwotne

w formacie PDF

Pobierz skierowanie (Mężczyzna)Pobierz skierowanie (Kobieta)

Pobierz skierowanie na test

OncoOvarian Dx – Jajniki

w formacie PDF

Pobierz skierowanie

Skuteczność testów Onco Dx

Krzywe charakterystyki roboczej odbiorcy ROC

Krzywa ROC testu OncoLUNG Dx – Płuca, bazującego na korelacji wyników panelu biomarkerów nowotworowych CA 15,3, CEA, CYFRA 21-1, NSE, SCC i ProGRP, a także informacjach o chorobach współistniejących i innych danych uzyskanych od 4.296 pacjentów.

Test udoskonalony przez zastosowanie kryteriów barcelońskich, ukazuje niezwykle interesujące możliwości diagnostyczne:

96,5% czułości i 98,9% swoistości

Porównanie krzywych ROC dla testu OncoLUNG Dx i pojedynczych markerów nowotworowych wchodzących w skład panelu tworzącego test

Krzywa ROC testu OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne, bazującego na korelacji wyników panelu biomarkerów nowotworowych: AFP, β-hCG, CA 15.3, CA 19.9, CA 72.4, CA 125, CEA, CYFRA 21-1, HE4, NSE, ProGRP, PSA, fPSA, SCC i S100, a także informacjach o chorobach współistniejących i innych danych uzyskanych od 5.456 pacjentów. Test udoskonalony przez zastosowanie kryteriów barcelońskich, ukazuje niezwykle interesujące możliwości diagnostyczne:

82,4% czułości i 98,1% swoistości

Krzywa ROC dla testu OncoCUP Dx – Ognisko pierwotne

Krzywa ROC testu OncoOVARIAN Dx – Jajniki, bazującego na korelacji wyników panelu biomarkerów nowotworowych AFP, β-hCG, CA 19.9, CA 125, CEA i HE4, a także informacjach o chorobach współistniejących i innych danych uzyskanych od 4.520  pacjentek. Test udoskonalony przez zastosowanie kryteriów barcelońskich, ukazuje niezwykle interesujące możliwości diagnostyczne:

93,8% czułości i 94,4% swoistości

Porównanie krzywych ROC dla testu OncoOVARIAN Dx i pojedynczych markerów nowotworowych wchodzących w skład panelu tworzącego test

Co decyduje o wysokiej skuteczności testów Onco Dx?

Biomarkery nowotworowe Algorytmy MBDAA Kryteria Barcelońskie Analizy statystyczne

Biomarkery nowotworowe

Biomarkery nowotworowe to specyficzne substancje obecne we krwi, moczu i tkankach pacjenta. Mogą być wytwarzane zarówno przez komórki nowotworowe, jak i komórki zdrowe. Badanie ich rodzaju i stężenia ułatwia postawienie diagnozy, określenie ryzyka i monitorowanie leczenia.

Markery nowotworowe w większości nie są specyficzne dla określonego typu nowotworu, a różnice pomiędzy schorzeniami łagodnymi i złośliwymi mają charakter ilościowy (na przykład pacjenci z nowotworami nabłonkowymi mają zazwyczaj znacznie wyższe poziomy tych markerów niż pacjenci, u których nie występują nowotwory złośliwe).

Przykłady powszechnie znanych biomarkerów:

PSA

powiązany z rakiem prostaty

CA 15.3

powiązany z rakiem piersi

CA 125 i HE4

powiązane z rakiem jajnika

CEA i CA 19,9

powiązane z różnymi nowotworami przewodu pokarmowego (rakiem jelita grubego, rakiem żołądka i rakiem trzustki)

NSE i ProGRP

powiązane z rakiem płuca

Czytaj więcej

Algorytmy MBDAA

Testy z serii Onco Dx bazują na algorytmach MBDAA (Multiple-Biomarkers Disease Acitivity Algorithm) opracowanych przez firmę Bioprognos. Algorytmy MBDAA  działają na wczensnym etapie rozwoju choroby, dzięki czemu umożliwiają trafne rozpoznanie zarówno typów, jak i podtypów nowotworów oraz postawienie skutecznej diagnozy w najwcześniejszej fazie rozwoju choroby – zanim wystąpią jej pierwsze objawy.

Algorytmy MBDAA z dużą skutecznością określają prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego na podstawie informacji o pacjencie i wyników badań krwi i moczu.

Wynik dodatni może wskazywać na obecność nowotworu złośliwego. Algorytm nie stanowi odrębnego elementu do diagnostyki nowotworu złośliwego. Rozpoznanie powinno zostać potwierdzone dodatkowo innymi metodami diagnostycznymi.

Czytaj więcej

Kryteria Barcelońskie

W związku z istnieniem różnorodnych czynników, które mogą wpłynąć na precyzyjność markerów nowotworowych, Komisja ds. Biomarkerów Nowotworowych przy Hiszpańskim Towarzystwie Biochemii Klinicznej i Patologii Molekularnej ustaliła kryteria barcelońskie, czyli 4 kryteria pomagające trafnie rozpoznać i ocenić wyniki markerów nowotworowych, a także ograniczyć wyniki fałszywie dodatnie:

 1. Poziomy markerów nowotworowych w surowicy
 2. Eliminacja łagodnych patologii przez wykluczenie głównego źródła wyników fałszywie dodatnich
 3. Badania kontrolne w przypadku umiarkowanych poziomów markerów nowotworowych (sytuacja niejasna/nierozstrzygnięta).
 4. Interferencje oraz aspekt techniczny
Czytaj więcej

Analizy statystyczne

Diagnozowanie choroby na podstawie oznaczeń pojedynczych biomarkerów wiąże się z pewnymi ograniczeniami, takimi jak m.in. niską czułością we wczesnym stadium lub brakiem markerów specyficznych dla poszczególnych nowotworów złośliwych.

Połączenie kilku markerów nowotworowych, włączenie do analizy informacji klinicznych pacjenta oraz wykorzystanie złożonych algorytmów do interpretacji danych, skutkuje wysoką czułością i swoistością testów

To właśnie metoda, którą Bioprognos wykorzystuje do opracowania testów Onco Dx.

Czytaj więcej